medebewoner

Een medebewoner bent u als u op hetzelfde adres als de hoofdbewoner bent ingeschreven bij de gemeente. Het kan gaan om een kind van de hoofdbewoner of om een partner, zonder dat van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract sprake is.

Een medebewoner heeft geen wettelijke rechten als het gaat om verblijf in de woning zolang de hoofdbewoner daar woont. Hij of zij verblijft daar uit coulance van de hoofdbewoner. 

Veel gevraagd over medebewoner

Wanneer ben ik een medebewoner?

U bent een medebewoner als u op hetzelfde adres als de hoofdbewoner bent ingeschreven bij de gemeente. Het kan gaan om een kind van de hoofdbewoner of om een partner, zonder dat van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract sprake is.

Een medebewoner heeft geen wettelijke rechten als het gaat om verblijf in de woning.  

Moet ik doorgeven aan Kennemer Wonen als er iemand bij mij komt inwonen?

Ja, u dient schriftelijk toestemming te vragen aan Kennemer Wonen.
In dit verzoek moet het volgende staan:

  • de naam van de persoon die bij u gaat wonen;
  • zijn/haar geboortedatum, en;
  • de relatie die u met deze persoon heeft.

Bovendien moet diegene die bij u gaat inwonen zich ook inschrijven bij uw gemeente.

Naar aanleiding van deze gegevens beoordelen wij uw verzoek en ontvangt u schriftelijk een reactie van ons.

Let op dat u een verzoek voor toestemming voor inwoning niet verwart met een verzoek tot medehuurderschap.