maandelijkse huur betalen

Als huurder moet u de maandelijkse huur voor de 1e van de maand aan Kennemer Wonen betalen.

U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

  • via automatische incasso. Dit is erg makkelijk. U regelt dit eenmalig door het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen, dan zorgen wij voortaan voor een juiste, tijdige afschrijving
  • via een overschrijving per bank
  • u kunt ook langskomen om te pinnen

Contant betalen is niet mogelijk.

Veel gevraagd over maandelijkse huur betalen

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Algemeen

De huur betaalt u vóór de eerste van de maand.

Lukt het niet om de huur voor de eerste van de maand te betalen? Neem dan contact met ons op voor een betalingsregeling. Neem ook contact met ons op als u de huur wel iedere maand overmaakt, maar eigenlijk altijd te laat bent met betalen. Als u altijd te laat betaalt, kan dit gevolgen hebben voor het afgeven van een verhuurdersverklaring wanneer u wilt verhuizen.

Ik wil de huur overmaken per bank. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt de huur betalen door het bedrag over te maken via uw bank. Het IBAN van Kennemer Wonen is NL42INGB0005442322. Bij het betalingskenmerk vermeldt u uw klantnummer, of als u dat niet weet, uw adres.

Als u de huur niet iedere maand zelf wilt overmaken, kunt u ook een maandelijkse betaalopdracht instellen via uw bank. Als u een maandelijkse opdracht instelt, moet u er wel rekening mee houden dat u de bank tijdig informeert over wijzigingen in het huurbedrag, bijvoorbeeld bij huurverhoging. Zo voorkomt u dat het verkeerde bedrag wordt overgemaakt. U ontvangt van ons bericht in april over de jaarlijkse huurverhoging. U moet uw bank dan opdracht geven om het bedrag per 1 juli te wijzigen.

Als u ons opdracht geeft voor automatische incasso, dan heeft u geen omkijken meer naar uw huurbetaling. U kunt hiervoor een SEPA machtiging invullen. Deze vindt u hier.

Ik wil elke maand een factuur ontvangen betreffende de huur, kan dat?

Algemeen

Kennemer Wonen wil graag op alle gebieden haar steentje bijdragen aan kostenbesparing en een duurzaam milieu. Daarom versturen we liever geen huurfacturen.

Als u ons opdracht geeft voor automatische incasso, dan heeft u geen omkijken meer naar uw huurbetaling. U kunt hiervoor een SEPA machtiging invullen. Deze vindt u hier.

 Wilt u toch echt elke maand een factuur ontvangen? Dan gaan wij dit voor u regelen. Om het gebruik van papier zo veel mogelijk te beperken, vragen wij u dan een Mijn Kennemer Wonen account aan te maken. Wij zullen uw maandelijkse factuur in uw Mijn Kennemer Wonen account klaar zetten.

Mag ik een paar maanden huur vooruitbetalen?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk.

Mag ik de huur na de 1e van de maand betalen?

Algemeen

Nee, dit mag niet. U moet ervoor zorgen dat u de huur voor de eerste van de maand betaalt.

Lukt het niet om de huur voor de eerste van de maand te betalen? Neem dan contact met ons op voor een betalingsregeling. Neem ook contact met ons op als u de huur wel iedere maand overmaakt, maar eigenlijk altijd te laat bent met betalen. Als u altijd te laat betaalt, kan dit gevolgen hebben voor het afgeven van een verhuurdersverklaring wanneer u wilt verhuizen.

Mijn huurbetaling is gestorneerd. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt uw bank een nieuwe betalingsopdracht geven. Ook kunt u het bedrag pinnen op ons kantoor. Om stornering te voorkomen moet u ervoor zorgen, dat u altijd voldoende saldo op uw rekening heeft staan rond het moment dat uw huur van uw rekening wordt afgeschreven.

Kan ik de huur contant betalen?

Algemeen

Nee, contant betalen is niet mogelijk. U kunt betalen via automatische incasso, via overschrijving per bank of door te pinnen op ons kantoor.

Is betalen op het kantoor van Kennemer Wonen mogelijk?

Algemeen

Ja, het is alleen mogelijk om te pinnen.

Hoe kan ik mijn huur betalen?

Algemeen

U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

  • Via automatische incasso. Dit is erg makkelijk. U regelt dit eenmalig door het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen, dan zorgen wij voortaan voor een juiste, tijdige afschrijving;
  • Via een overschrijving per bank;
  • Ook kunt u langskomen om te pinnen op ons kantoor aan de Schuine Hondsbosschelaan 45 in Heiloo.

Contant betalen is niet mogelijk.

Ik heb een ander rekeningnummer voor het incasseren van de huur. Hoe geef ik dit aan Kennemer Wonen door?

Algemeen

Als uw rekeningnummer waarvan wij de huur mogen incasseren wijzigt, dan kunt u ons dit doorgeven door dit machtigingsformulier in te vullen. U kunt het formulier naar ons opsturen of mailen. Tijdens kantoortijden kunt u ook altijd even bij ons binnen lopen om het formulier bij ons af te geven.

Ontvangen wij uw verzoek om het rekeningnummer te wijzigen voor de 15e van de maand? Dan kunnen wij de wijziging nog doorvoeren voor de automatische incasso van de huur van de volgende maand.

Ontvangen wij uw verzoek om het rekeningnummer te wijzigen na de 15e van de maand? Dan zijn wij te laat om dit nog door te voeren voor de automatische incasso van de huur van de volgende maand. Wij zullen de huur een maand later van het gewijzigde rekeningnummer incasseren.