Huurverlaging en bevriezing

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een te hoge huur in verhouding tot hun inkomen in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging. Kennemer Wonen volgt het Sociaal Huurakkoord en biedt huurders met een sociaal huurcontract de mogelijkheid om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen. Hiermee krijgen huurders meer zekerheid over de betaalbaarheid van hun woning.

Huurbevriezing betekent dat uw huidige huurprijs in 2020 niet wordt verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging. Huurverlaging betekent dat uw huidige huurprijs wordt verlaagd.

Veel gevraagd over Huurverlaging of bevriezing

Doe de check of u huurverlaging of bevriezing kunt aanvragen.

Check hier of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing.

LET OP!
U komt alleen in aanmerking voor huurverlaging of -bevriezing als u een sociale huurwoning huurt en een sociaal huurcontract heeft bij Kennemer Wonen.

Hoe kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

Doe de check op onze website en start het aanvraagformulier. 
Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Een recent (niet ouder dan 15 april 2020) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont met alle personen die ingeschreven staan op uw adres
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het inkomen blijkt van alle volwassen die op het adres zijn ingeschreven
 • Drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties van u en (indien van toepassing) uw partner. Zorgt u ervoor dat deze in één document staan.

Wie kan huurbevriezing aanvragen?

Twee groepen huurders kunnen huurbevriezing aanvragen

Groep 1: Huurders met een laag inkomen en een netto huur boven de aftoppingsgrens

Deze aftoppingsgrens is in 2020:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van 3 of meer personen


Met laag inkomen wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 (bruto) voor eenpersoonshuishoudens
 • Lager dan € 26.500 (bruto) voor tweepersoonshuishoudens
 • Lager dan € 33.500 (bruto) voor huishoudens van 3 of meer personen

Voorbeeld
U bent alleenstaand en huurt een woning van € 650 per maand. U heeft een inkomen van € 14.000 (bruto) per jaar. U komt in aanmerking voor huurbevriezing. Dit betekent dat uw huidige huurprijs van € 650 per 1 juli niet verandert.

Groep 2: Huurders met een midden inkomen en een netto huur boven € 737,14

Met een middeninkomen wordt bedoeld:

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 (bruto) voor eenpersoonshuishoudens
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 (bruto) voor tweepersoonshuishoudens
 • Tussen € 33.500 en € 43.500 (bruto) voor huishoudens van 3 of meer personen

Voorbeeld
U huurt met uw partner en 2 kinderen een woning van € 750 per maand. U heeft een inkomen van € 40.000 (bruto) per jaar. U komt in aanmerking voor huurbevriezing. Dit betekent dat uw huidige huurprijs van € 750 per 1 juli niet verandert. 

Wie kan huurverlaging aan vragen?

Huurders met een netto huur boven de € 737,14 en een laag inkomen kunnen huurverlaging aanvragen.

Met een ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 (bruto) voor eenpersoonshuishoudens
 • Lager dan € 26.500 (bruto) voor tweepersoonshuishoudens
 • Lager dan € 33.500 (bruto) voor huishoudens van 3 of meer personen


Als u voor huurverlaging in aanmerking komt verlaagt Kennemer Wonen uw toeslaghuur tot € 736,00 per maand. U kunt daardoor huurtoeslag aanvragen. De toeslaghuur bestaat uit de netto huur plus maximaal € 48 aan servicekosten.

Voorbeeld
U bent alleenstaand en heeft een sociale huurwoning. Met het behalen van uw pensioengerechtigde leeftijd is u inkomen gedaald naar € 13.000 bruto. Uw woning heeft een huurprijs van € 750 per maand. Dit is hoger dan de liberalisatiegrens van €737,14. U komt voor huurverlaging in aanmerking. Kennemer Wonen verlaagt uw huur tot € 736,00 per maand.

Vanaf wanneer kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

Huurbevriezing betekent dat de huur niet wordt verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De huur wordt daarmee ‘bevroren’. U kunt huurbevriezing aanvragen in de periode tussen 1 mei en 1 juli. Na 1 juli 2020 kunt u geen aanvraag meer indienen.

Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd.

Wat is een bijstandsuitkering?

Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven.