vrije sector

Vrije sector huurwoningen zijn huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 879,66 (kale huur, dus excl. Servicekosten) per maand. Woningbouwverenigingen zijn vrij in de toewijzing van deze woningen. Een huisvestingsvergunning is niet nodig. Een vrije sector woning is vaak direct beschikbaar, maar u heeft bij het huren van deze woningen geen recht op huurtoeslag.

Klik hier voor het aanbod van vrije sector woningen.

Veel gevraagd over vrije sector

Wat zijn vrije sector woningen?

Algemeen

Vrije sector woningen hebben een huurprijs boven € 879,66 (kale huur, dus excl. Servicekosten). ​Voor deze woningen krijgt u geen huurtoeslag.

Hoe kom ik voor een vrije sector woning in aanmerking?

Algemeen

Alle vrije sector woningen die beschikbaar zijn vindt u op de SVNK.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vrije sector woning, moet u aan de volgende eisen voldoen:

Inschrijving
Iedere woningzoekende voor zowel de sociale huur als voor de vrije sector moet staan ingeschreven bij het SVNK. Aan een inschrijving zijn kosten verbonden. Woningzoekenden worden niet uitgeschreven nadat zij een vrije sector woning hebben geaccepteerd.

Inkomen
Uw inkomen dient te voldoen aan de voorwaarden zoals in de advertentie vermeld staat. Vakantiegeld en een eventuele 13e maand mag u ook meerekenen. Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan mag u dit inkomen voor 100% meetellen. Ontvangt u alimentatie dan mag bij de inkomenstoets de partneralimentatie meetellen bij het bruto inkomen, maar de kinderalimentatie niet. Wij kijken ook naar de stabiliteit van het inkomen. Bij zelfstandig ondernemerschap vragen we u aan te tonen over minimaal twee jaar dat de nettowinst uit onderneming voldoende was om tot het verzamelinkomen te komen. En als het tweede inkomen van de partner uit WW, WIA of een andere uitkering afkomstig is dan telt dit alleen mee als de uitkering nog minimaal 1 jaar loopt. Dit moet u aan kunnen tonen met een toekenningsbesluit.
 
Personen die niet voldoen aan de inkomenseis, maar wel over voldoende financiële middelen beschikken, kunnen ook in aanmerking komen voor een vrije sector woning. Om beter aan de inkomenseis te voldoen, is het toegestaan om 10% van het eigen vermogen bij het verzamelinkomen te tellen. De woningstichting beoordeelt uw situatie vervolgens en bepaalt of u in aanmerking komt. Er moet indien van toepassing een bewijs zijn van de verkoop van de woning.
 
Wij verhuren geen vrije sectorwoningen aan studenten met studiefinanciering of met garantstellingen van derden.
 
Samen huren
Wilt u samen huren? Er kunnen 2 huurders op een huurovereenkomst staan. U moet wel aantonen of aannemelijk maken dat u partners bent en duurzaam samen een huishouding voert of gaat voeren. U hoeft niet getrouwd te zijn.
 
Volgorde
We geven voorrang aan huurders die een sociale huurwoning van één van de SVNK corporaties achterlaat. Corporaties bepalen vervolgens zelf aan wie zij de woning aanbieden.
 
Overig
Er mag in uw huidige woonsituatie geen sprake zijn van overlast of betalingsproblemen.

Wilt u reageren op een specifieke vrije sector woning?

Algemeen

U kunt reageren op een vrije sector woning via SVNK. Het is nodig om u als woningzoekende op de website van SVNK in te schrijven. Wilt u meer weten over de voorwaarden en welke documenten u moet aanleveren? Klik dan hier.

Wat is de opzegtermijn van een vrije sector woning?

Algemeen

U krijgt eerst een halfjaar-contract. Gedurende dit half jaar kunt u de huur niet opzeggen.
Daarna gaat het contract stilzwijgend over in een contract met de reguliere opzegtermijn van een maand.

Ik heb een vrije sector (geliberaliseerde) woning. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

Algemeen

De Huurcommissie kan alleen in de eerste zes maanden van uw huurcontract de huurprijs en de staat van het onderhoud van de woning voor u controleren. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Meer informatie kunt u lezen op de website van de huurcommissie.

Gaat Kennemer Wonen de komende jaren zorgen voor meer woningen in de vrije sector?

Algemeen

Kennemer Wonen streeft ernaar om de komende jaren 150 tot 200 woningen toe te voegen in de vrije sector. Dit zijn woningen met een huurprijs tussen € 879,66 (kale huur, dus excl. Servicekosten) en  ongeveer € 1.100,00. 

Door toevoeging van deze woningen dragen wij bij aan een gevarieerd woningaanbod in de wijk. Daarnaast zorgen wij voor een betere doorstroming naar een andere woning. De woningen in de vrije sector worden als eerste beschikbaar gesteld aan mensen met lagere middeninkomens.