Benesserlaan - 20 tijdelijke huurwoningen

Kennemer Wonen bouwt 20 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Benesserlaan in Uitgeest. De woningen zijn bedoeld voor een periode van maximaal 15 jaar en worden toegewezen aan jongeren tot 28 jaar. De woningen bestaan uit 10 studio’s en 10 tweekamerappartementen.

Woningen duurzaam en tijdelijk van aard
De woningen worden gasloos en voorzien van zonnepanelen. Door de hoogwaardige isolatie en de toepassing van een warmtepomp is het energieverbruik van de woningen laag. De huurprijs van de studio’s zal op ca. € 452,- en de tweekamerappartementen op ca. € 562,- komen te liggen (prijspeil 2023). De woningen blijven maximaal 15 jaar staan aan de Benesserlaan. Daarna worden deze verwijderd en wordt de openbare ruimte teruggebracht in de huidige situatie. Na 15 jaar kunnen de woningen op een andere locatie worden hergebruikt.

Toewijzing van de woningen
De 10 studio’s worden toegewezen aan jongeren tot 23 jaar uit Uitgeest. De 10 tweekamerappartementen worden toegewezen aan jongeren van 23 tot 28 jaar uit Uitgeest. Wanneer de oplevering en daarmee de verhuurdatum in zicht komt, worden de woningen geadverteerd via de website van SVNK.

Planning
De woningen worden nagenoeg kant-en-klaar gebouwd in de woningfabriek van Barli in Uden. Hierdoor kunnen we de doorlooptijd, de transportbewegingen en de werkzaamheden op locatie tot een minimum beperken. Uiteraard doen we er alles aan om te zorgen dat u zo min mogelijk overlast ervaart. Vanwege veiligheidsvoorschriften is het niet toegestaan de bouwlocatie te betreden. 
 
Vanaf de tweede helft van september '23 wordt het bouwvlak voor de woningen uitgegraven en het terrein verder bouwrijp gemaakt. De planning van de werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd, is als volgt: 

Periode 

Werkzaamheden 

Vanaf 18 september 2023

Bouwrijp maken terrein en snoeien van bomen 

Woensdag 11 oktober 2023 

Vervoer van eerste deel woningen naar locatie 

Tussen 11 oktober – 27 oktober 2023 

Afmonteren van deel 1 van de woningen 

Woensdag 25 oktober 2023 

Vervoer van tweede deel woningen naar locatie 

Tussen 25 oktober – 10 november 2023 

Afmonteren van deel 2 van de woningen 

Tussen 6 november – 8 december 2023  

Inrichten openbare ruimte, en resterende 

afbouw van de woningen 

Vanaf 11 december 2023 

Aanleggen van water-, elektriciteits-, internet- en tv- aansluitingen, verder inrichten openbare ruime

Vanaf februari 2024 

Opleveren woningen en gereed voor verhuur