BSV

Op 10 mei 2017 tekenden Kennemer Wonen en gemeente Bergen een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige voetbalvelden aan de Oudburghweg in Bergen. Doel is om van de locatie een aantrekkelijke woonwijk te maken waar ruimte is voor 88 woningen. De helft van het aantal woningen wordt door Kennemer Wonen in de sociale huursector gerealiseerd. Daarnaast worden er vrije sector woningen, met een huurprijs tot maximaal € 950,-, en goedkope koopwoningen gebouwd. Voor de bouw van de vrije sector woningen wordt een partner gezocht, de goedkope koopwoningen worden door gemeente Bergen ontwikkeld.

De wijk krijgt, conform beleid van gemeente Bergen, een duurzaam karakter; er is geen gasaansluiting en daar waar mogelijk worden de woningen als nul-op-de-meter uitgevoerd.

Planning
In de raadsvergadering van 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verkavelingsplan en opdracht gegeven aan het college van B&W om een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in 2019 worden vastgesteld, waarna in 2020 kan worden gestart met de bouw van de woningen. Kennemer Wonen zal 2018/2019 gebruiken om met de architect de woningen te ontwikkelen.

Woning informatie

Kenmerken

Type
Nieuwbouwprojecten
Status
Gepland
Plaats
Bergen
Startdatum
mei 2017
Gereed
december 2020
Aantal woningen
44