Camping Duinzicht Heiloo

23 sociale huurwoningen

De eigenaren van Caravan- en Bungalowpark Duinzicht en Kennemer Wonen hebben op 16 februari een intentieovereenkomst getekend voor sociale woningbouw op het voormalige vakantiepark aan de Westerweg in Heiloo. Het voornemen is om 9 twee- en 14 driekamer sociale huurappartementen te bouwen, in totaal 23 woningen. De camping grenst aan de woningen van de Kwekerij.

Eind maart 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Omwonenden zijn geïnformeerd over dit plan. De procedure voor het bestemmingsplan start eind mei met de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Duinzicht.

Hierboven een tekening van de beoogde nieuwe situatie. (Het L vormige blauw/roze blokje is sociale woningbouw.)