Elkshove

Elkshove in Bergen

In de afgelopen jaren is er door Kennemer Wonen in samenwerking met de gemeente Bergen onderzoek gedaan naar mogelijkheden om woningen in de omgeving van de brandweer tussen Nassaulaan en Koninginneweg bij Elkshove te bouwen. Er is uiteindelijk besloten om de woningen aan Elkshove 2 t/m 8 te vervangen door een nieuw gebouw waarin 11 appartementen worden gerealiseerd. Het blijkt financieel niet haalbaar om het huidige appartementencomplex Elkshove 2 t/m 8 te renoveren of verduurzamen. Kennemer Wonen heeft voor dit sloop- nieuwbouwplan een principe verzoek ingediend. De gemeente Bergen wil haar medewerking verlenen.

Schetsontwerp
De schetsen van het ontwerp zijn klaar. Waar het oude gebouw bestond uit twee lagen met een kap, bestaat het nieuwe gebouw uit drie woonlagen met een plat dak. Alle woningen hebben een buitenruimte en separate berging op de begane grond. Aan de achterzijde van het gebouw worden parkeerplaatsen gerealiseerd, voldoende voor bewoners en hun bezoekers. De driekamerwoningen voldoen aan de eisen van rollator toegankelijkheid, hebben een lift en zijn nultreden toegankelijk.

Duurzaamheidsambitie
Het is de ambitie om de woningen zodanig te ontwikkelen zodat invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidsambities van Kennemer Wonen. Er is geen gasaansluiting en wordt elektrisch gekookt en op het dak komen zonnepanelen. In de woning wordt een lucht-warmtepomp geïnstalleerd ten behoeve van de warmtevoorziening. In de zomer kunnen woningen eveneens worden gekoeld, waarmee het ook in de warme zomers comfortabel wonen is. Door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties is het mogelijk de woningen uit te voeren als Nul-op-de-Meter. Op deze manier worden ook de woonlasten voor bewoners laag gehouden.

Inloopbijeenkomst
Kennemer Wonen organiseerde op 24 augustus jl. een inloopavond over het project Elkshove voor omwonenden. Tijdens deze avond is er een verslag gemaakt over de vragen en aandachtspunten die zijn besproken. Dit verslag is gepubliceerd op deze pagina bij Documenten in de zijbalk.