J.E. de Witstraat e.o.

Kennemer Wonen gaat de 54 boven- en benedenwoningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg en Middelweg in Uitgeest vervangen voor nieuwbouw. De woningen zijn 70 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige maatstaven.  Ze bevatten asbest, zijn niet goed geïsoleerd (energie, geluid) en daarnaast zijn de bovenwoningen minder goed toegankelijk voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Met de sloop en vervolgens nieuwbouw van 54 sociale huurwoningen draagt Kennemer Wonen bij aan de verduurzaming van het woningbezit en vergroten we daarnaast de toegankelijkheid en het wooncomfort. Dit huidige plan is tot stand gekomen in samenwerking met een vertegenwoordiging van de bewoners van de betreffende woningen. 

Kenmerken 
De nieuwbouw zal bestaan uit een combinatie van 28 driekamerappartementen (68-72 m2) en 26 rijwoningen (86-87 m2). De huidige bewoners hebben de mogelijkheid om terug te keren naar één van de nieuwe woningen als deze passend is qua inkomen en gezinssamenstelling. De overige woningen worden te zijner tijd als sociale huurwoning verhuurd via SVNK

Planning 
Op 27 augustus 2019 is er een inloopavond voor bewoners en omwonenden gehouden en heeft Kennemer Wonen de plannen gepresenteerd. Inmiddels hebben alle bewoners vervangende woonruimte gekregen. De omgevingsvergunning van de nieuwbouw is verleend en de voorbereidingen voor de nieuwbouw vinden plaats in overleg met de gemeente. We starten met de sloop en de terreinwerkzaamheden vanaf 19 augustus 2022. Onderstaand vindt u een globale planning van de werkzaamheden.
Op 12 juli 2022 vindt een volgende inloopavond plaats voor bewoners en omwonenden over de huidige stand van zaken en de planning voor de komende periode.

Start sloopwerkzaamheden Aug 2022
Archeologisch onderzoek Okt 2022
Bouwrijp maken Eind 2022 / Begin 2023
Indicatie start bouw Maart 2023
Indicatie oplevering Begin 2024