J.E. de Witstraat e.o.

Kennemer Wonen vervangt de 54 boven- en benedenwoningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg en Middelweg in Uitgeest voor nieuwbouw. De woningen waren 70 jaar oud en voldeden niet meer aan de huidige maatstaven.  Met de sloop en vervolgens nieuwbouw van 54 sociale huurwoningen draagt Kennemer Wonen bij aan de verduurzaming van het woningbezit en vergroten we daarnaast de toegankelijkheid en het wooncomfort. Dit huidige plan is tot stand gekomen in samenwerking met een vertegenwoordiging van de bewoners van de betreffende woningen. 

Kenmerken 
De nieuwbouw zal bestaan uit een combinatie van 28 driekamerappartementen (68-72 m2) en 26 rijwoningen (86-87 m2). De huidige bewoners hebben de mogelijkheid om terug te keren naar één van de nieuwe woningen als deze passend is qua inkomen en gezinssamenstelling. De overige woningen worden te zijner tijd als sociale huurwoning verhuurd via SVNK

Planning 
Op 27 augustus 2019 is er een inloopavond voor bewoners en omwonenden gehouden en heeft Kennemer Wonen de plannen gepresenteerd. De zittende  bewoners hebben vervangende woonruimte gekregen.
Op 12 juli 2022 was er een volgende inloopavond voor bewoners en omwonenden over de huidige stand van zaken en de planning voor de komende periode. De omgevingsvergunning van de nieuwbouw is verleend en de bestaande woningen zijn eind 2022 gesloopt.
We starten met de terreinwerkzaamheden vanaf 9 januari 2023. Onderstaand vindt u een globale planning van de werkzaamheden.

Bouwrijp maken Begin 2023
Indicatie start bouw April 2023
Indicatie oplevering Begin 2024