Kanaalweg 7-9

Twee woningen voor kwetsbare mensen
Het plan omvat de sloop van twee bestaande eengezinswoningen die door brand beschadigd zijn geraakt en de nieuwbouw van twee kleine zelfstandige woningen (circa 30 m2). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geprefabriceerd woonconcept. De woningen bieden straks een kleinschalige, simpele woonoplossing voor alleenstaande personen die niet in een gewone wijk of in de opvang kunnen wonen door slechte sociale vaardigheden en onaangepast gedag. Doordat de woningen gebouwd worden op een locatie met een grote afstand tot omliggende woningen zal eventuele overlast minder een belemmering vormen. De toekomstige bewoners zullen er zelfstandig wonen met intensieve woonbegeleiding en individuele ondersteuning van een zorgaanbieder. De toewijzing aan bewoners gaat in overleg met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

Planning
Op 4 april 2022 organiseerde Kennemer Wonen, samen met de gemeente Heiloo en Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden uit de buurt. Daarbij is de gelegenheid geboden om tot 18 april 2022 te reageren op het plan. De reacties worden daarna verwerkt in samenspraak met de gemeente. Een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 ingediend. Als alles voorspoedig verloopt, wordt medio 2023 gestart met de bouw. De woningen worden dan in 2023 opgeleverd en verhuurd.


Meer informatie
Meer informatie over de plannen inclusief de presentatiepanelen die zijn getoond tijdens de informatiebijeenkomst van 4 april 2022, vindt u terug bij 'Gerelateerde documenten' op deze pagina.