Koekoeksbloem

Kennemer Wonen werkt samen met gemeente Castricum aan een nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem in Castricum. Het plan omvat circa 90 huurwoningen, ongeveer in de verhouding 50% sociale huur en 50% middenhuur. 

Samen met de gemeente is gekeken naar de mogelijkheden van woningbouw op deze plek. Er zijn verschillende stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt, waarvan één variant de voorkeur heeft.
Momenteel voeren we hierover gesprekken met belanghebbenden en omwonenden. Op 11 juli 2023 is een eerste informatieavond gehouden voor omwonenden. De presentatie en informatie die tijdens die avond is gedeeld, vindt u hiernaast bij 'Gerelateerde documenten'. Ook vindt u daar een overzicht van veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Op 5 maart 2024 heeft de tweede informatieavond plaatsgevonden. Buurtbewoners werden uitgenodigd om hun mening te geven over de gewenste uitstraling van het gebouw (architectuur). Dat gebeurde aan de hand van referentiebeelden. Daarnaast konden de aanwezigen ook vertellen wat ze belangrijk vinden bij de inrichting van de openbare ruimte en parkeren en het beoogde woonprogramma in de gebouwen. Een verslag van de avond en de getoonde panelen kunt u ook hiernaast vinden.

Globale planning
De rest van 2023 en in de loop van 2024 zijn we bezig met het vaststellen van de kaders, waarbinnen het nieuwbouwplan kan worden vormgegeven. Dat gaat vooral over het uitvoeren van onderzoeken en verder werken aan het ontwerp. Naar verwachting kunnen medio 2025 de ruimtelijke procedures starten voor het bestemmingplan en de omgevingsvergunning. Als alles naar verwachting verloopt, kan er begin 2026 gestart worden met de bouw.