Noordergeestkerk en omgeving

Kennemer Wonen en de gemeente Heiloo werken samen aan een woningbouwplan. Het betreft de bouw van 15 sociale huurwoningen (kleine eengezinswoningen) op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk (10 woningen) en de nabijgelegen parkeerplaats (5 woningen).

Sociale huurwoningen
In Heiloo is behoefte aan (kleine) grondgebonden sociale huurwoningen, voor met name 1- en 2 persoonshuishoudens. Het terrein aan de Noordergeestkerk biedt goede mogelijkheden om hier invulling aan te geven en dit type woningen toe te voegen aan onze woningvoorraad in Heiloo.

Inrichting openbare ruimte
De samenwerking tussen de gemeente Heiloo en Kennemer Wonen biedt kansen om tot een beter stedenbouwkundig plan te komen. Door de bouw van de 15 woningen te koppelen aan de herinrichting van de openbare ruimte, wordt een meerwaarde gecreëerd. Wij kunnen de bouw van de woningen optimaal afstemmen op de indeling van de openbare ruimte en andersom. Zo wordt de kwaliteit van de openbare ruimte behouden die kenmerkend is voor Heiloo: brede open groene gazons met bomen waarin de woningen mooi in het geheel passen.

Duurzaam bouwen en parkeergelegenheid
De hoeveelheid parkeerplaatsen in het plangebied blijft gelijk. Er komen 21 extra parkeerplaatsen bij die nodig zijn voor de nieuwe woningen. De woningen worden duurzaam gebouwd met zonnepanelen. Ook de openbare ruimte wordt zo duurzaam mogelijk ingericht.

Planning
Gemeente Heiloo heeft het bestemmingsplan voor de nieuwbouw “Noordergeestkerk en omgeving” vastgesteld. Het ontwerp van de woningen wordt nu opgestart. Wij hopen dat in het laatste kwartaal van 2018 de eerste schep in de grond in kan gaan. De woningen kunnen dan medio 2019 opgeleverd worden.

Totstandkoming
Voor omwonenden werd op 22 mei 2017 een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar kaarten en schetsplannen zijn getoond. Deze vindt u hieronder terug bij 'Gerelateerde documenten'. Op 21 december hebben de gemeente Heiloo en Kennemer wonen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Meer informatie hierover leest u terug in het persbericht, dat tevens te vinden is bij 'Gerelateerde documenten'. Op 6 februari 2018 is een tweede inloopavond georganiseerd. Op deze avond werden tekeningen getoond die bij het aangepaste bestemmingsplan horen, dat naar aanleiding van verschillende zienswijzen is opgesteld. Omwonenden waren in de gelegenheid om vragen te stellen en er werden ideeën over de uitvoering van het plan uitgewisseld. Deze tekeningen vindt u terug bij 'Gerelateerde documenten'.

Via deze pagina houden we u op hoogte van de ontwikkelingen, met o.a. de planning, kaarten en schetsplannen.

Woning informatie

Kenmerken

Type
Nieuwbouwprojecten
Status
Gepland
Plaats
Heiloo
Aantal woningen
15
Samenwerking

Gemeente Heiloo

Verhuur

De woningen worden verhuurd via SVNK: http://www.svnk.nl

Woningtypes

Gerelateerde documenten

Gerelateerde pagina's