Oosterkimschool

Kennemer Wonen heeft een plan ontwikkeld voor totaal 16 grondgebonden woningen op de locatie van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg 6 in Schoorl. Alle woningen zullen worden verhuurd in de sociale sector. 

Planning
Alle direct omwonenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. Op 27 februari 2019 is het voorlopig Ruimtelijk Kader gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst voor de omwonenden. De belanghebbenden en omwonenden kregen de gelegenheid om te reageren op het plan. Deze reacties worden verwerkt in samenspraak met de gemeente.

De planning ziet er globaal als volgt uit; 

Opstarten ruimtelijk procedure/omgevingsvergunning aanvraag  Begin 2021
Indicatie start bouw Medio 2021
Indicatie oplevering Medio 2022