Portiekflats Alkmaar - BIK Challenge

Verbeteren toegankelijkheid en comfort van portiekflats in Alkmaar (Rivierenbuurt) 
Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en er met plezier wonen. Een goed onderhouden woning draagt hieraan bij. In 2017 t/m 2020 heeft Hecon Bouwgroep reeds 8 portiekflats aan de Rijn- Waal- en Maasstraat in Alkmaar verduurzaamd en de toegankelijkheid verbeterd. In 2021 worden de laatste 2 portiekflats aan Waalstraat afgerond.

De werkzaamheden die onder andere uitgevoerd worden zijn:
- dakisolatie; kopgevelinstallatie; spouwisolatie en bodemisolatie;
- zonnepanelen per woningen en per portiek voor algemene elektra;
- warmteterug-win-installatie in de woningen;
- uitpandige kozijnen worden vervangen voor kunststof kozijnen met triple glas;
- een lift in elk portiek;
- een video-intercom in elke woning;
- de uitstraling van de flat wordt verbeterd.

BIK Challenge
Dit project is een bijzonder project voor Kennemer Wonen. Het is ontstaan vanuit een initiatief van de Kamer van Koophandel. BIK staat voor Bouwen aan Ingerale Ketensamenwerking. Kennemer Wonen heeft in 2016 meegedaan aan een duurzaamheid project, georganiseerd door de Kamer van Koophandel. Tijdens dit project werden twee partijen uitgedaagd om met dé beste oplossing te komen om de woningen Rijnstraat 44 t/m 96 energiezuinig en toegankelijk te maken met als doel de woonlasten van de huurders te verlagen. Elke partij bestond uit een samenwerking tussen bedrijven met een verschillende achtergrond. Zoals een aannemer, een communicatie medewerkster en een duurzaamheidsspecialist. Met elkaar moesten zij het beste plan bedenken. Bewoners hebben konden kiezen uit de twee plannen. Het plan van Hecon duurSaam heeft “gewonnen”. Meer dan 70% van de bewoners heeft ingestemd met het plan dat inmiddels is afgerond.

Wat is onze bedoeling?
Kennemer Wonen wil alle portiekflats in de Rivierenbuurt verbeteren op het gebied van toegankelijkheid en energieverbruik. De intentie is om in de periode 2017 t/m 2021 alle 280 woningen te verbeteren naar minimaal energielabel A. Parallel aan dit project wordt de verdere verduurzaming onderzocht in de vorm van aansluiting op het warmtenet van HVC.