Rivierenbuurt - 20 levensloopbestendige woningen

Kennemer Wonen gaat op de plek waar voorheen de garageboxen stonden aan de Maas- en Waalstraat 20 levensloopbestendige woningen bouwen. Sinds 2017 wordt er in de Rivierenbuurt gewerkt aan de renovatie en verduurzaming van de in totaal 280 woningen, verdeeld over de 10 portiekflats. Deze woningen zijn energiezuinig en toegankelijk gemaakt met als doel de woonlasten van de huurders te verlagen en bewoners langer in hun bestaande woning te laten wonen. Als vervolg op deze renovatie wil Kennemer Wonen ook de oude garageboxen meenemen in de verbetering van de wijk. Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning, prettig en betaalbaar wonen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Net zo belangrijk is dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn voor de vele woningzoekenden. Er is een groot woningtekort en uit onderzoek blijkt er in Alkmaar behoefte is aan betaalbare (kleinere) toegankelijke woningen. Dit plan past hierbij.

Het ontwerp
De ontwerptekeningen zijn klaar. Qua architectuur sluiten de woningen aan op de gerenoveerde portiekflats. De gemeente Alkmaar renoveert vanaf november 2021 de parkeergebieden tussen portiekflats. De tien gerenoveerde portiekflats vormen samen met de nieuwe woningen straks één mooi geheel. De omgevingsvergunning is begin 2022 verleend.

Energiezuinig en rolstoeltoegankelijk
Het plan bestaat uit veertien tweekamerwoningen en zes driekamerwoningen allen gelegen op de begane grond. De woningen hebben een voordeur en berging aan de straatkant. De woningen zijn voorzien van duurzame installaties, krijgen een groen sedum dak, zonnepanelen, worden aangesloten op stadswarming en zijn dus gasloos. Hierdoor krijgen de woningen energielabel A dat betekent lagere energielasten voor de huurder. De woningen liggen dichtbij winkels, parken, ontmoetingscentra De Oever en De Wachter en openbaar vervoer. De huurprijs wordt tussen € 612,- en € 633,-.

Toewijzing woningen
De woningen zijn drempelvrij en geschikt voor jong en oud voor kleine huishoudens van 1 of 2 personen. De huurwoningen worden aangeboden via het woonruimtebemiddelingssysteem SVNK. Als alles volgens planning verloopt worden de woningen begin 2023 opgeleverd. 

Parkeren
De renovatie van de portiekflats en de realisatie van de 20 levensloopbestendige woningen biedt meteen de mogelijkheid voor herinrichting van de parkeergebieden tussen de portiekflats. De gemeente moet groot onderhoud plegen aan de riolering en waterleiding die onder de bestrating ligt. Door de wijziging van de garages naar woningen moeten 46 parkeerplaatsen toegevoegd worden aan het gebied. Die worden deels toegevoegd in de parkeergebieden en deels langs de Maas- en Waalstraat. Door slim met de indeling om te gaan is er minder verharding nodig en kan er meer groen worden toegepast.

Uitvoering - De huurders van de portiekwoningen en omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen. De garageboxen zijn begin dit jaar gesloopt door de firma Bottelier uit Haarlem. De firma Kesselaar & Zoon BV uit Alkmaar heeft opdracht gekregen om de nieuwe woningen te bouwen. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang en de start van de werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2022.
Voorjaar 2022 - Start bouwwerkzaamheden voorjaar 2022. 
Begin 2023 – Oplevering woningen.

Communicatie & Participatie
Kennemer Wonen heeft in het voorjaar van 2020 alle bewoners van de portiekwoningen, huurders van de garageboxen en omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Ook zijn toen de reacties opgehaald en besproken. Najaar 2020 is er een online informatiebijeenkomst georganiseerd met meer uitleg/toelichting van de plannen en ruimte voor vragen. Eind 2021 ontvangen de omwonenden een nieuwsbrief. Binnenkort ontvangen de omwonenden een brief waarin de aannemer zicht voorstelt. 


Klankbordgroep
Tijdens de online informatiebijeenkomst is er een oproep gedaan om deel te nemen aan de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten bewoners namens de portiekflats en namens de omwonenden aan de overzijde van de Maas- en Waalstraat. De klankbordgroep praat samen met vertegenwoordigers van Kennemer Wonen, de gemeente, de architect en later ook de aannemer over de voortgang.

Digitale nieuwsbrief
Kennemer Wonen verstuurt digitale nieuwsbrieven om iedereen op de hoogte te houden over het project. Hiervoor moet u zich opgeven. Stuur een mail naar info@kennemerwonen.nl o.v.v. Nieuwsbrief 20 levensloopbestendige woningen. Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft.