Rivierenbuurt - 20 levensloopbestendige woningen

Kennemer Wonen onderzoekt de mogelijkheid om op de plek van de garageboxen aan de Waal- en Maasstraat 20 levensloopbestendige woningen te bouwen. Sinds 2017 wordt er in de Rivierenbuurt gewerkt aan de renovatie en verduurzaming van de in totaal 280 woningen, verdeeld over de 10 portiekflats. Deze woningen zijn energiezuinig en toegankelijk gemaakt met als doel de woonlasten van de huurders te verlagen en bewoners langer in hun bestaande woning te laten wonen. Als vervolg op deze renovatie wil Kennemer Wonen ook de oude garageboxen meenemen in de verbetering van de wijk. Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning, prettig en betaalbaar wonen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Net zo belangrijk is dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn voor de vele woningzoekenden. Er is een groot woningtekort en uit onderzoek blijkt er in Alkmaar behoefte is aan betaalbare (kleinere) toegankelijke woningen. Dit plan past hierbij.

Schetsontwerp
De schetsen van het eerste ontwerp zijn klaar. Elk garageblok wordt vervangen door vier woningen. We willen dat de nieuwbouw niet groter is dan de bestaande stroken garageboxen. Qua architectuur sluiten de woningen aan op de gerenoveerde portiekflats. De gemeente Alkmaar wil medewerking verlenen en heeft toestemming gegeven om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Ook is samen met de gemeente nagedacht over een aanpak van de parkeergebieden tussen portiekflats. De tien gerenoveerde portiekflats vormen samen met de nieuwe woningen straks één mooi geheel.

Duurzame woning
De woningen zijn rolstoelgeschikt en geschikt voor kleine huishoudens van 1 of 2 personen. Het plan bestaat uit veertien tweekamerwoningen en zes driekamerwoningen. De woningen hebben een voordeur en berging aan de straatkant. De woningen zijn voorzien van duurzame installaties, krijgen een groen sedum dak en zonnepanelen. De huurprijs wordt tussen € 600 en € 620,-.

Wonen, Zorg en Welzijn
De levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen, van jong tot oud. De woningen in het project liggen dichtbij winkels en zijn  gelijkvloers. We streven naar een mix van bewoners die willen omzien naar elkaar en betrokken zijn bij de buurt. Dat kunnen zijn senioren uit de buurt via de doorstroomvoorrang, jongeren met een specifieke zorgvraag of woningzoekenden met een WMO indicatie of een huisvestingsindicatie. De komende tijd zal er meer duidelijkheid komen hoe de toewijzing gaat verlopen.

Parkeren
De renovatie van de portiekflats en de realisatie van de 20 levensloopbestendige woningen biedt meteen de mogelijkheid voor herinrichting van de parkeergebieden tussen de portiekflats. De gemeente moet groot onderhoud plegen aan de riolering en waterleiding die onder de bestrating ligt. Door de wijziging van de garages naar woningen moeten 46 parkeerplaatsen toegevoegd worden aan het gebied. Die worden deels toegevoegd in de parkeergebieden en deels langs de Maas- en Waalstraat. Door slim met de indeling om te gaan is er minder verharding nodig en kan er meer groen worden toegepast.

Vanaf 2019 tot de eerste helft 2020 - Kennemer Wonen heeft samen met AG nova Architecten en Hecon Bouw een eerste verkenning gedaan. Dit onderzoek naar de mogelijkheden is verwerkt in een schetsontwerp. De gemeente Alkmaar is hierbij betrokken geweest.
Voorjaar 2020 - De huurders van de garageboxen, portiekwoningen en omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen. Huurders kunnen de garages blijven huren tot 1 juli 2021.
Najaar 2020 - Het ophalen van reacties bij omwonenden van het eerste schetsontwerp. In september zijn alle reacties besproken en verwerkt.
November 2020 - Een digitale informatieavond voor huurders en omwonenden.
December 2020 – Verder uitwerking van het ontwerp.
Begin 2021 - Start procedure vergunningen.
Najaar 2021 – Sloop van de garageblokken.
Najaar 2021 - Start bouwwerkzaamheden najaar 2021 tot rond de zomer van 2022.

Communicatie & Participatie
Kennemer Wonen heeft dit voorjaar alle bewoners van de portiekwoningen, huurders van de garageboxen en omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Ook zijn toen de reacties opgehaald en besproken. Dit najaar is er een online informatiebijeenkomst georganiseerd met meer uitleg/toelichting van de plannen en ruimte voor vragen.

Klankbordgroep
Tijdens de online informatiebijeenkomst is er een oproep gedaan om deel te nemen aan de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten bewoners namens de portiekflats en namens de omwonenden aan de overzijde van de Maas- en Waalstraat. De klankbordgroep praat samen met vertegenwoordigers van Kennemer Wonen, de gemeente, de architect en later ook de aannemer over de voortgang.

Digitale nieuwsbrief
In de nabije toekomst wil Kennemer Wonen digitale nieuwsbrieven versturen om iedereen op de hoogte te houden. Hiervoor moet u zich opgeven. Stuur een mail naar info@kennemerwonen.nl o.v.v. Nieuwsbrief 20 levensloopbestendige woningen. Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft.