T & O Terrein

De gemeente Bergen en Kennemer Wonen hebben een intentieovereenkomst gesloten om mogelijke bebouwing te onderzoeken op het terrein gelegen achter de Kogendijk, Jaap Weijandweg en Achterweg in Bergen. Kennemer Wonen verhuurd de aangrenzende woningen van de Kogenwijk en de Jaap Weijandweg.

Het plan bestaat nu uit 22 betaalbare huurwoningen. De woningen worden Nul op de Meter (NOM) uitgevoerd en zijn daarmee gereed voor de duurzaamheid ambitie van 2050. Op 7 maart 2019 is het definitieve besluit genomen door de Raad van Bergen zodat de bestemmingsplan procedure kan worden gestart.

Het plan
Het bouwplan waar onderzoek naar gedaan wordt bestaat uit:

  • 4 nultredenwoningen (wonen op de begane grond met een logeerkamer op de 1e verdieping) 
  • 12 driekamer eengezinswoningen
  • 6 kleine appartementen
  • Buurthuis (i.o.v. de gemeente) 

Planning
De planning ziet er globaal als volgt uit:

Opstellen bestemmingsplan Medio 2020
Ontwerp bestemmingsplan bespreken met omwonenden en belanghebbenden Eind 2020
Ontwerp bestemmingsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling Begin 2021
Omwonende en belanghebbende hebben mogelijkheid om zienswijze in te dienen Begin 2021
Ontwerp bestemmingsplan eventueel aanpassen en wordt definitief aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling Eind 2021
Omwonenden en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State Begin 2022
Indicatie bestemmingsplan onherroepelijk - verlening omgevingsvergunning Medio 2022
Indicatie bouw  Medio 2022