Ter Coulsterlaan

Kennemer Wonen wil de 21 appartementen aan de Ter Coulsterlaan vervangen door nieuwbouw. De bestaande woningen zijn 50 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn klein, matig geïsoleerd (zowel qua energie als geluid) en de indelingen zijn niet geschikt voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Met de nieuwbouw kan een toekomstbestendig gebouw van 46 appartementen worden gerealiseerd. Daarmee voegt Kennemer Wonen 25 sociale huurwoningen aan de woningvoorraad in Heiloo toe. Betaalbare en zeer duurzame woningen waaraan in Heiloo grote behoefte is. De bewoners van de huidige woningen zijn allen akkoord met het nieuwbouwplan.

Ontwerp
Het nieuwbouwplan bestaat uit 38 driekamerappartementen van ongeveer 70m2 en 8 tweekamerappartementen van ongeveer 55 m2. Het nieuwbouwplan heeft een V-vormig gebouw met 4 woonlagen. Hierdoor ontstaat een open en welkom karakter. Middenin de ‘V’ komt een gezamenlijke tuin. Bewoners mogen hieraan een bijdrage leveren voor het tuinonderhoud. De woningen op de etages hebben een galerij aan de ene kant en een balkon aan de kamerkant.

Het gebouw heeft een hoofdentree voorzien van een lift voor de etages. In het pand zijn op de begane grond ook de individuele bergingen. De bergingen zijn ruim genoeg voor het stallen van een scootmobiel. De begane grondwoningen hebben hun eigen entree via de binnentuin.

Verhuur van de woningen
De huidige bewoners mogen terugkeren naar de nieuwbouw, als de woning past bij het inkomen en gezinsgrootte. De overige woningen worden te zijner tijd als sociale huurwoning verhuurd via SVNK (Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). De 8 tweekamerappartementen worden verhuurd via directe bemiddeling.

Planning 
Als alles voorspoedig verloopt, worden de bestaande woningen medio 2023 gesloopt waarna aansluitend wordt gestart met de nieuwbouw. De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is begin 2025.

Communicatie & Participatie
Op 23 september 2020 is een informatieavond voor omwonenden georganiseerd waarop de eerste plannen zijn gepresenteerd. De plannen zijn vervolgens aangepast, mede naar aanleiding van opmerkingen tijdens de informatieavond. Tussentijds heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met de werkgroep Red de Rimboe, die bestaat uit een aantal omwonenden.

De afgelopen maanden is verder gewerkt aan het plan. De plannen zijn na gesprekken met betrokken partijen en omwonenden aangepast. Dit heeft geleid tot een gewijzigd ontwerp; het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp delen wij graag weer met omwonenden.
Op 14 september 2022 is opnieuw een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Tijdens deze avond zijn de aangepaste plannen gedeeld in de vorm van een 'voorlopig ontwerp' en hebben omwonenden de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en op het plan te reageren. Ook was het mogelijk om via deze website te reageren via een reactieformulier.

Kon u niet aanwezig zijn, of wilt u de informatie nog eens bekijken? U vindt de informatie hiernaast bij 'gerelateerde documenten'.