doorstroomvoorrang nieuwbouw Rivierenbuurt

Kennemer Wonen ontwikkelt momenteel 20 levensloopbestendige woningen in de Rivierenbuurt in Alkmaar. De woningen zijn drempelvrij en geschikt voor kleine huishoudens van 1 of 2 personen, jong en oud. Het plan bestaat uit veertien tweekamerwoningen en zes driekamerwoningen.

Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat huurders wonen in een woning die past bij hun huishoudsituatie en inkomen. Daarom krijgen huurders van Kennemer Wonen die een sociale huurwoning met 3 slaapkamers of meer achterlaten voorrang bij de toewijzing van deze woningen.

Veel gevraagd over doorstroomvoorrang nieuwbouw Rivierenbuurt

Informatie Rivierenbuurt (20 levensloopbestendige woningen)

Algemeen

Klik hier voor informatie over het nieuwbouwproject Rivierenbuurt in Alkmaar (20 levensloopbestendige woningen). 

Kan ik voorrang aanvragen voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in de Rivierenbuurt?

Algemeen

U kunt alleen voorrang aanvragen als u huurder bent van Kennemer Wonen en binnen een straal van 1 kilometer van het nieuwbouwproject woont. Alle huurders die hieraan voldoen hebben een brief  gekregen van Kennemer Wonen waarin staat dat zij een aanvraag kunnen doen. Heeft u deze niet gehad, dan kan u dit niet aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden om doorstroomvoorrang nieuwbouw Rivierenbuurt aan te vragen?

Algemeen

U kunt doorstroomvoorrang nieuwbouw Rivierenbuurt aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een uitnodiging van Kennemer Wonen gehad om doorstroomvoorrang voor nieuwbouw Rivierenbuurt aan te vragen.
  • U bent ingeschreven bij SVNK als woningzoekende.
  • U laat een sociale huurwoning van Kennemer Wonen achter met minimaal 3 slaapkamers.
  • Uw huishouden bestaat maximaal uit 2 personen (inclusief kinderen).
  • Uw inkomen voldoet aan de regels van passend toewijzen en is lager dan €  45.014 (prijspeil 2021).

Geldt de doorstroomvoorrang nieuwbouw Rivierenbuurt ook voor andere nieuwbouwprojecten?

Algemeen

Nee, de voorrang geldt alleen voor het project in de Rivierenbuurt en stopt zodra de woningen zijn toegewezen.

Ik heb al doorstroomvoorrang van Groot naar Kleiner kan ik ook de nieuwbouwvoorrang aanvragen?

Algemeen

U kunt maar 1 soort doorstroomvoorrang hebben. Vraagt u voor het nieuwbouwproject Rivierenbuurt doorstroomvoorrang aan en u krijgt deze, dan stoppen wij tijdelijk de doorstroomvoorrang van Groot naar Kleiner. Deze wordt weer aangezet nadat alle woningen uit het nieuwbouwproject zijn toegewezen.