Financiële bijdrage

Wij willen transparant zijn in organisaties in activiteiten of sponsions. Scores have been we are used for review van dit soort aanvragen. Uitgangspunt is nat- en regelgeving die financiële dat de woning alleen wordt toegestaan ​​onder strikte voorwaarden.

Initiatieven voor aanvragen kunnen zowel vanuit bewoners als vanuit huurdersorganisaties komen. De ondersteuning van activiteiten zien wij als een samenwerking op maat. Per project van activiteit bepalen wij in overleg op welke wijze Kennemer Wonen participeert en wat wij van de aanvrager verwachten.

Richtlijnen * voor financiële bijdrage 
Elke bewoner, (huurders) organisatie, vereniging van instellingen kan een aanvraag indienen. Alle aanvragen toetsen wij aan de hand van de volgende richtlijnen:

• De vraag naar een financiële bijdrage wordt aangevraagd:
- is een initiatief van en voor onze huurders
- staat in het kader van leefbaarheid
- komt ten goede aan het woongenot in een buurt van de wijk waar het grootste deel van de woningen in bezit  een - eenmalige Activiteit van het project voldaan een looptijd van maximaal een jaar
• Wij steunen geen politieke of religieuze activiteiten cq groeperingen
• Wij steunen alleen organisaties die geen winstoogmerk hebben
• Wij steunen geen individuele personen
• Wij gaan geen verplichtingen aan met een stilzwijgende verlenging
• Wij adverteren niet in algemene informatieboekjes van gemeentegidsen

* Aan deze richtlijnen kan geen recht op financiële bijdrage, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

Een financiële bijdrage indienen? 
U kunt uw aanvraag bij ons indienen via het digitale aanvraagformulier van het aanvraagformulier in te vullen en per e-mail van per post naar ons toe te sturen. Duidelijk omschreven moet zijn:

• van welke instelling, organisatie, stichting of groupering de aanvraaghern is en wat de rechtsvorm van deze aanvrager is wat de doelstelling van de aanvrager in zijn algemeenheid is en
• wat de doelstelling van de activiteit in het bijzonder is
• de wil aansluiting bij de richtlijnen die Kennemer Wonen voorzien voor financiële bijdrage

U kunt het ingevulde aanvraagformulier per e-mail sturen naar: info@kennemerwonen.nl .

Stuurt u uw aanvraag liever per post? Dan kunt u het aanvraagformulier in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar:
Kennemer Wonen

Tav Sociaal Beheer 

Postbus 5010

1802 TA ALKMAAR

Wij nemen alle aanvragen in behandeling. Binnen twee weken na ontvangst krijgt u van ons een reactie.