enquête

Kennemer Wonen doet regelmatig onderzoek om te weten hoe de huurders en woningzoekenden haar dienstverlening ervaren. Dit onderzoek wordt gedaan door KWH in samenwerking met een enquêtebureau. Dit enquêtebureau benadert onze huurders en woningzoekenden zowel overdag als in de avonduren en zelfs in het weekend.

Veel gevraagd over enquête

Klopt het dat ik van jullie een enquête krijg over jullie dienstverlening?

Ja dat klopt. Kennemer Wonen doet regelmatig onderzoek om te weten hoe de huurders en woningzoekenden haar dienstverlening ervaren.

Dit onderzoek doen wij digitaal. Dit betekent dat u een mailtje krijgt met een linkje naar een vragenlijst. We hebben enquêtes over verschillende onderwerpen.  Hierbij moet u denken aan Reparaties, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Onderhoud, en Contact.

Ik krijg enquêtes over Kennemer Wonen via de e-mail. Kan dat worden stopgezet?

Ja, dat kan worden stopgezet. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888. Wij zorgen ervoor dat u niet meer benaderd wordt.

Ik wordt gebeld door een extern bureau met vragen over jullie dienstverlening. Mogen jullie mijn gegevens hiervoor aan een marktonderzoeksbureau doorgeven?

Ja dat mag. Het is toegestaan NAW-gegevens van huurders ter beschikking te stellen aan een onderzoeksbureau ten behoeve van eigen onderzoek. Alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek mogen aan het onderzoeksbureau verstrekt worden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf mei 2018 Algemene verordening gegevensbescherming) heeft een nadrukkelijke uitzondering gemaakt voor gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Hieronder valt ook marktonderzoek, zolang het uitsluitend kwantitatief, niet op identificeerbaar persoonsniveau, wordt gerapporteerd.