klachtenadviescommissie

Bent u het niet eens hoe wij uw klacht hebben verholpen? Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Regionale klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk.

Veel gevraagd over klachtenadviescommissie

Ik heb een klacht ingediend bij de Regionale Klachtenscommissie SVNK. Wat doen zij?

Van de klachtencommissie krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens beoordelen zij uw klacht. Zij bepalen of ze uw klacht in behandeling nemen.

Wat zijn de contactgegevens van de Regionale Klachtencommissie SVNK?

De contactgegevens zijn: De Regionale klachtencommissie, Postbus 5010, 1802 TA Alkmaar

Wie zitten in de Regionale Klachtencommissie SVNK?

De commissie bestaat uit drie leden:

  • een lid, dat op voordracht van de Regionaal Platform Woonconsumenten wordt benoemd
  • een lid, dat op voordracht van de SVNK wordt benoemd
  • een voorzitter die op voordracht van de leden onder a. en b. wordt benoemd

Welke klachten neemt de Regionale Klachtencommissie SVNK niet in behandeling?

In bepaalde situaties neemt de Regionale Klachtencommissie uw klacht niet in behandeling. Het gaat om klachten:

  • die anoniem zijn
  • die gaan over huurverhoging, huurprijs of woningwaarde. Hiervoor kunt u naar de Huurcommissie
  • een klacht die gaat over het niet toewijzen van een woning. Hiervoor kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente waar u woont

 

Ik heb een klacht over de woningtoewijzing. Wat kan ik doen?

Bij de bemiddeling van sociale huurwoningen zijn de woningcorporaties gebonden aan de regels uit de gemeentelijke huisvestingsverordening. In deze verordening staan de regels waaraan een woningzoekende moet voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Vindt u dat deze regels niet correct zijn toegepast? Dan kunt een klacht indienen bij het college van B&W van de gemeente waar u woont. 

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door een woningcorporatie geholpen bent tijdens het toewijzingsproces, neem dan contact op met deze woningcorporatie om uw ontevredenheid te bespreken. Zo kunt u samen met de woningcorporatie alsnog proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Komt u er met de desbetreffende woningcorporatie echt niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Regionale Klachtencommissie van SVNK. De contactgegevens van de Regionale Klachtencommissie zijn: De Regionale klachtencommissie, Postbus 5010, 1802 TA Alkmaar. Gaat uw klacht over Kennemer Wonen? Dan kunt u op onze site via "Direct Regelen" een klacht bij ons indienen.

Meer vragen (2)