Kwaliteit van Dienstverlening

Kennemer Wonen wil dat haar klanten tevreden zijn.

Om de dienstverlening te verbeteren is Kennemer Wonen lid geworden van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huurwoningen). KWH is een onafhankelijk instituut dat de dienstverlening van corporaties meet. Is de dienstverlening goed dan ontvangt de corporatie het keurmerk voor zorgeloos huren. Kennemer Wonen heeft dit keurmerk al vanaf 2001 in bezit. Dat betekent niet dat er niets meer gedaan wordt aan de dienstverlening. Kennemer Wonen blijft zich inzetten om de dienstverlening te verbeteren.

De meting van KWH
KWH meet onze dienstverlening. KWH stuurt hiervoor online vragenlijsten of benadert onze klanten per telefoon. Wilt u niet mee werken aan het onderzoek dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat KWH u niet benadert. Klanten die zich hebben aangemeld voor het Bel-me-niet-register worden wel opgenomen in het onderzoek omdat het hier om marktonderzoek gaat en niet om telefonische verkoop. Het KWH meet het hele jaar. Ieder jaar bepaalt een commissie of wij het keurmerk nog steeds mogen houden.

Wat mag een klant verwachten
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat een klant mag verwachten van een corporatie die in bezit is van het keurmerk? Bezoek dan de consumentensite www.ikwilzorgelooshuren.nl. Op deze site vindt u de corporaties die in bezit zijn van het keurmerk, kunt u uw mening geven en kunt u via de prestatie-index de corporaties onderling vergelijken.