Prestatieafspraken 2017-2020

Elke vier jaar maken de gemeenten, huurdersverenigingen en woningcorporaties afspraken over de prestaties die ze de komende jaren gaan leveren. Doel van de prestatieafspraken is om invulling te geven aan de gemeentelijke woonvisies en duidelijkheid te geven over de huisvesting van mensen die zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning.

Prestatieafspraken Gemeente Alkmaar
Prestatieafspraken Gemeenten Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo

Op de onderliggende pagina's via het linker menu, vindt u per gemeente een uitwerking van de prestatieafspraken in afzonderlijke jaarplannen.