Prestatieafspraken 2017-2020

Elke vier jaar maken de gemeenten, huurdersverenigingen en woningcorporaties afspraken over de prestaties die ze de komende jaren gaan leveren. Doel van de prestatieafspraken is om invulling te geven aan de gemeentelijke woonvisies en duidelijkheid te geven over de huisvesting van mensen die zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning.

Prestatieafspraken Gemeente Alkmaar
Prestatieafspraken Gemeenten Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo

Via onderstaande links vindt u per gemeente een uitwerking van de prestatieafspraken in afzonderlijke jaarplannen.
Jaarplan 2020 Alkmaar
Jaarplan 2020 Bergen
Jaarplan 2020 Castricum
Jaarplan 2020 Heiloo
Jaarplan 2020 Uitgeest
Jaarplan 2019 Alkmaar
Jaarplan 2019 Bergen
Jaarplan 2019 Castricum
Jaarplan 2019 Heiloo
Jaarplan 2019 Uitgeest