Visitatierapport


Kennemer Wonen heeft in 2015 een onafhankelijk bureau laten onderzoeken in hoeverre wij onze maatschappelijke doelstellingen waar maken. De visitatiecommissie geeft ons een ruime voldoende, met de volgende cijfers voor de vier verschillende onderdelen:Uit het rapport komt Kennemer Wonen naar voren als een sociale & zakelijke corporatie die het leveren van een maatschappelijke bijdrage centraal stelt. In zijn geheel een mooi resultaat dat ons stimuleert om te blijven werken aan voldoende en betaalbare woningen!

Visitatierapport
Klik hier voor het visitatierapport van onderzoeksbureau EY.

Reactie Kennemer Wonen
Klik hier voor de reactie van de directeur-bestuurder en de RvC op het visitatierapport.