Financiële bijdrage

Wij willen transparant zijn in onze afwegingen om organisaties of activiteiten wel of niet te steunen met een financiële of materiële bijdrage. Hiervoor zijn richtlijnen* (volgens wet- en regelgeving) die wij gebruiken voor de beoordeling van aanvragen. 

Heeft u een verzoek voor sponsoring voor een wijkactiviteit?

Wij ontvangen regelmatig aanvragen voor een financiële bijdrage zowel vanuit bewoners als vanuit huurdersorganisaties. Hieronder staat wat Kennemer Wonen wel en niet mag sponsoren. Tevens worden voorbeelden genoemd. Als laatst wordt geschreven hoe u een aanvraag kan doen.

Wat mag Kennemer Wonen sponsoren?
Een woningbouwcorporatie heeft strikte regels gekregen van de overheid waar wij een bijdrage aan mogen geven. Per januari 2022 zijn de voorwaarden verruimd. In het kort samengevat mag Kennemer Wonen een bijdrage geven, als het ten goede komt aan de leefomgeving en een concrete relatie heeft met onze huurders. Kennemer Wonen mag alleen geld geven als het voldoet aan minimaal één aan de volgende zes voorwaarden:

• Woonmaatschappelijk werk voor een verbetering van de woonomgeving van huurders.
Bijvoorbeeld hulp bij het opruimen van een tuin rondom een complex of tuinonderhoud door een externe organisatie.
• Activiteiten gericht op ontmoeting van de huurders van onze woongelegenheden.
Bijvoorbeeld portiekgesprekken of een eerste koffiemomentje met elkaar, waardoor buren (alleen huurders) elkaar beter leren kennen.
Verbeteren van een schone woonomgeving.
Bijvoorbeeld een schoonloopmat aanbrengen, waardoor het complex beter schoon blijft.
• Voorkoming van overlast.
Bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s of meer verlichting.
• Verbeteren van de veiligheid.
Bijvoorbeeld het aanbrengen van verbeteringen voor de toegankelijkheid.
• Aanleg en onderhoud van paden en wegen in de directe nabijheid van onze woningen.
Bijvoorbeeld een looppad creëren, waar men toch al veel door het gras liep, omdat het korter is.

De financiële bijdrage mag alleen uitgevoerd worden als de leefbaarheid in een complex of bij woningen van ons wordt verbeterd. Wij ondersteunen daarom alleen nieuwe ideeën van en voor onze bewoners, die verbonden zijn aan ons bezit. Met andere woorden: alles wat in de buurt komt van ‘bijdragen aan’ (of je dit nu sponsoring noemt of een leefbaarheidsbijdrage) moet direct ten goede komen aan onze huurders. Sponsoring of bijdragen aan bijvoorbeeld de lokale Oranjevereniging of voetbalclub is gericht op (veel) meer dan de eigen huurders, ofwel te breed en dus verboden.

Hoe kunt u een bijdrage aanvragen?
Als u samen met andere huurders een goed en vernieuwend idee heeft voor een financiële bijdrage, kunt u een aanvraag bij Kennemer Wonen indienen. Laat ons weten van welke instelling, organisatie, stichting de aanvraag afkomstig is. Wat voor verbetering uw initiatief is voor uw directe woonomgeving. Op welke wijze de aanvraag aansluit bij de richtlijnen. Benoem ook welk bedrag u nodig heeft en hoe u tot dit bedrag ben gekomen. Als u al een prijsopgave heeft, stuur hiervan een kopie mee. 

Uw aanvraag indienen? 
U kunt uw aanvraag bij ons indienen via het digitale aanvraagformulier of het aanvraagformulier invullen en per e-mail info@kennemerwonen.nl of per post toe te sturen.

Liever per post? Dan kunt u het aanvraagformulier in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar:
Kennemer Wonen
T.a.v. Sociaal Beheer
Postbus 284
1850 AG  Heiloo

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door het team van Sociaal Beheer. U krijgt van hen binnen twee weken na ontvangst bericht of het verzoek wordt toegekend of niet.

* Aan deze richtlijnen kan geen recht op financiële bijdrage, in welke vorm dan ook, worden ontleend.