enquête

Kennemer Wonen doet regelmatig onderzoek om te weten hoe de huurders en woningzoekenden haar dienstverlening ervaren. Dit onderzoek wordt gedaan door KWH in samenwerking met een enquêtebureau. Dit enquêtebureau benadert onze huurders en woningzoekenden zowel overdag als in de avonduren en zelfs in het weekend.

Veel gevraagd over enquête

Klopt het dat ik van jullie een enquête krijg over jullie dienstverlening?

Algemeen

Ja dat klopt. Kennemer Wonen doet regelmatig onderzoek om te weten hoe de huurders en woningzoekenden haar dienstverlening ervaren.

Dit onderzoek doen wij digitaal. Dit betekent dat u een mailtje krijgt met een linkje naar een vragenlijst. We hebben enquêtes over verschillende onderwerpen.  Hierbij moet u denken aan Reparaties, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Onderhoud, en Contact.

Ik krijg enquêtes over Kennemer Wonen via de e-mail of telefoon. Kan dat worden stopgezet?

Algemeen

Ja, dat kan worden stopgezet. Als u helemaal niet meer mee wil doen aan de enquêtes dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888. Als u wel uitnodigingen wil blijven ontvangen per e-mail maar niet meer gebeld wilt worden dan kun u zich registreren in het Onderzoekfilter: https://www.onderzoekfilter.nl/.

Ik heb in de enquête over de dienstverlening aangegeven dat u contact met mij mag opnemen om de dienstverlening te verbeteren. Wanneer doet u dat?

Algemeen

Wij nemen telefonisch contact met u op als bepaalde vragen negatief zijn beantwoord. Wij vragen u dan om een persoonlijke toelichting. Ook bespreken wij dan met u of wij nog iets voor u kunnen betekenen.

Ik word gebeld of gemaild door een extern bureau met vragen over jullie dienstverlening. Mogen jullie mijn gegevens hiervoor aan een marktonderzoeksbureau doorgeven?

Algemeen

Ja dat mag. Het is toegestaan e-mailadressen en telefoonnummers van huurders zonder toestemming door te geven aan een onderzoeksbureau voor eigen onderzoek. Wij voldoen aan de privacy wetgeving door afspraken te maken met deze bureaus in de vorm van een verwerkersovereenkomst. Daarin spreken wij af dat de gegevens alleen voor het onderzoeksdoel mogen worden gebruikt en niet worden doorverkocht. Daarnaast is het belangrijk dat de gegevens veilig worden gedeeld en opgeslagen. En als de gegevens niet meer nodig zijn dan worden ze vernietigd. Op dit moment werken wij samen met twee onderzoeksbureaus: KWH/Desan en Centrum voor Woononderzoek.

Ik heb een enquête ontvangen maar de link werkt niet?

Algemeen

In plaats van op de link te klikken kun u ook het adres van de website die in de e-mail staat kopiëren en plakken in uw internetbalk. In deze e-mail staat ook een startcode. Deze code moet u invullen om de enquete op te starten.

Lukt het dat niet dan kunnen er verschillende oorzaken zijn:

1.     U werkt met een verouderde internet browser.
Er zijn verschillende internet browsers zoals Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, Firefox of Edge. Als u de nieuwste versie download heeft u kans dat de link het doet. Bovendien zorgt u met de nieuwste versie dat uw computer weer veiliger is want hoe ouder uw internet browser des te groter de kans op een hack.

2.     Uw instellingen in Windows staan niet goed.
Het gaat dan specifiek om het instellen van de standaard browser. Via deze link kunt u vinden wat u kunt doen om uw instellingen goed te zetten: https://www.seniorweb.nl/tip/tip-link-in-e-mail-en-of-webpagina-werkt-niet

3.     Werkt u met een laptop of device van uw werkgever?
Dan kan het zijn dat de werkgever uw instellingen beheert en het daardoor wordt tegen gehouden. 

Wat houdt het Woonbelevingsonderzoek in?

Algemeen

We willen graag dat u prettig woont. Daarom horen we graag van u wat u van uw woning en buurt vindt. Wij sturen u op 13 maart 2023 een vragenlijst. Uw antwoorden helpen ons om goede keuzes te maken in wat we in buurten en woningen kunnen doen. Wilt u de vragenlijst voor ons invullen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door KWH. Dit is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. De vragenlijst ontvangt u van DESAN Research Solutions. Meer informatie over KWH vindt u op www.kwh.nl/voor-huurders.

Ik krijg een uitnodiging voor het Woonbelevingsonderzoek maar ik heb onlangs al een vragenlijst over de dienstverlening van Kennemer Wonen ontvangen. Wat nu?

Algemeen

De vragenlijst over onze dienstverlening wordt verzonden als u contact met Kennemer Wonen heeft gehad over bijvoorbeeld een reparatie, een klacht of een andere vraag. Het Woonbelevingsonderzoek staat los van dit andere onderzoek en wordt naar al onze huurders gestuurd. Heeft u ook nog een uitnodiging voor een ander onderzoek gekregen? Wij vragen u dan om beide vragenlijsten in te vullen.

Bij het Woonbelevingsonderzoek verloot Kennemer Wonen waardebonnen van Kwekerij de Buitenkans. Wanneer zijn de winnaars bekend?

Algemeen

Wij maken in april 2023 bekend wie de winnaars van de waardebonnen zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Ik heb een uitnodiging voor het Woonbelevingsonderzoek ontvangen. Hoe anoniem zijn mijn antwoorden?

Algemeen

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uw gegevens worden alleen voor het onderzoek gebruikt. 

Als u wilt, kunt u meedingen naar een waardebon voor Kwekerij de Buitenkans. Om contact met de winnaars op te kunnen nemen, vragen wij u om uw naam en adresgegevens door te geven. De techniek achter de vragenlijst is erop ingericht dat wij niet kunnen zien welke antwoorden u heeft gegeven, ook als u uw naam en adresgegevens heeft achtergelaten. Zo waarborgen wij uw anonimiteit.

Wat doen jullie met de uitslagen van het Woonbelevingsonderzoek en kan ik die uitslagen ergens teruglezen?

Algemeen

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op onze website en informatiepagina in de lokale weekbladen.

Het onderzoek geeft ons een beeld over onze woningen en de buurt waarin u woont. Vanuit het onderzoek gaan wij niet in op individuele zaken. Heeft u een klacht over de technische staat van uw woning, de veiligheid of de openbare ruimte? Meld dit dan via (072) 8 222 888. Wij helpen u dan graag verder.

Ik heb een uitnodiging voor het Woonbelevingsonderzoek ontvangen. De link werkt niet. Wat nu?

Algemeen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door KWH. Dit is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. De vragenlijst ontvangt u van DESAN Research Solutions. Werkt de link in de uitnodiging niet? Stuur dan een mail naar kennemerwonen@desan.nl.