Geschillenadviescommissie 2020

Hier vindt u het jaarverslag 2020 van de Geschillen Advies Commissie Kop van Noord-Holland. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle woningcorporaties die zijn aangesloten bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).