Nieuws

Prestaties Kennemer Wonen worden positief beoordeeld door huurder

Vorige week is de jaarlijkse Aedes Benchmark over 2021 verschenen. In de benchmark worden nagenoeg alle woningcorporaties in Nederland met elkaar vergeleken op Betaalbaarheid & Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering, Bedrijfslasten en Klanttevredenheid. Het doel van de benchmark is om van elkaar te leren en hiermee alle corporaties te laten verbeteren.

Ecologische voetafdruk van Kennemer Wonen

In deze infographic ziet u de (ecologische) voetafdruk van Kennemer Wonen. De infographic geeft weer wat wij aan eigen CO2-uitstoot hebben verminderd in de eerste helft van 2021 en de jaren daarvoor. Als we zo doorgaan bereiken we eind dit jaar onze doelstoelling namelijk: onze CO2-uitstoot met 93% reduceren ten op zichte van basisjaar 2018! Daar zijn we nu al ontzettend trots op! 

Rondetafelgesprekken worden verplaatst

UPDATE: Helaas kunnen de geplande rondetafelgesprekken van 16 en 30 november niet doorgaan. Vanwege de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten wij de bijeenkomsten annuleren.

Heeft u een inboedelverzekering?

Kennemer Wonen raadt huurders aan een inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt u financiële tegenvallers door grote schades zoals wateroverlast, inbraak en brand. In uw inboedelpolis kunt u nalezen hoe u verzekerd bent. Ook kleine schades of vervangende woonruimte kunt u vergoed krijgen. Een inboedelverzekering kunt u online afsluiten, via uw bank of een verzekeringsadviseur.

Informatiepagina November

Deze week verschijnt de informatiepagina van Kennemer Wonen in de lokale huis-aan-huis-bladen. Met een interview met de heer De Jong over doorstroming, aandacht voor online gebruiksgemak via Mijn Kennemer Wonen, meer over de opslag van duurzame energie in batterijen en meer! Houd uw brievenbus in de gaten, of lees hem hier online!

Ook vrije sector huurwoningen nu te vinden via SVNK

Vanaf 1 november biedt SVNK, een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio Noord-Kennemerland, óók vrije sector huurwoningen van de corporaties aan via de website. Doordat alle vrije sector huurwoningen nu op één plaats te vinden zijn, is het voor woningzoekenden gemakkelijker om een passende woning te vinden.

Nieuwbouwplan voor twintig duurzame en betaalbare woningen op locatie Petrusschool

Vorige week is aan omwonenden een nieuwbouwplan met betaalbare huurwoningen gepresenteerd op de locatie van de oude Petrusschool. Het plan van Kennemer Wonen omvat twintig sociale huurappartementen verdeeld over tien driekamerappartementen en tien tweekamerappartementen. De inloopavond werd goed bezocht en omwonenden reageerden overwegend positief.

Bezoek van energiecoaches in Uitgeest

Bent u huurder van Kennemer Wonen in Uitgeest? Dan heeft u, of krijgt u binnenkort, een brief van de gemeente, mede namens Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC) of Klimaatroute. Afhankelijk van de wijk waar u woont, komt een energiecoach van DUEC of Klimaatroute bij u langs voor gratis energie- en bespaaradvies.