Nieuws

Informatiepagina September 2021

Deze week is de informatiepagina van september verschenen in de lokale huis-aan-huis bladen. Met een interview met de heer de Rover van de Nesdijk in Bergen, aandacht voor het woonlastenonderzoek, inschrijven bij SVNK en meer! Heeft u hem gemist of wilt u hem nog eens nalezen? Dat kan hier!

Inloopbijeenkomst nieuwbouwplan Elkshove positief ontvangen

Vorige week is nieuwbouwplan Elkshove in Bergen gepresenteerd aan omwonenden. Acht gedateerde woningen aan Elkshove 2 t/m 8 worden gesloopt en vervangen door elf betaalbare energiezuinige woningen. De inloopbijeenkomst bij de Brandweerkazerne werd goed bezocht door buurtbewoners. Manager Vastgoed van Kennemer Wonen, Michiel van Baarsen: “De omwonenden reageerden overwegend positief op het plan...

Vacature: Teammanager Sociaal Beheer (36 uur)

Maak jij samen met het team Sociaal Beheer het verschil door verantwoordelijkheid te nemen waar nodig en de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners op te zoeken? Stel jij het team in staat om onze huurders een prettige woonomgeving te bieden?

Een lot uit de loterij

Een lot uit de loterij. Dat is het nieuwe huurappartement van Annemarie letterlijk. Na lang zoeken heeft ze eindelijk voor zichzelf en haar twee kinderen weer een vast adres, dankzij het lotingsysteem van SVNK. Het is voor Annemarie nog nauwelijks te bevatten dat het lot haar een betaalbare huurwoning heeft gegeven...

Tip! Check of u recht heeft op huurtoeslag in 2020

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als een huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. 

Inspecties met drone-technologie [VIDEO]

Inspecties ter voorbereiding op (duurzaamheids)werkzaamheden nu met drone-technologie! De inspecties zijn uitgevoerd door BAM Wonen. Woongebouwen inclusief moeilijk bereikbare plekken worden eenvoudig gescand! #samenwerken #duurzaamheid #innovatie

Veertien sociale huurwoningen in Centrumplan Uitgeest

Er komen 47 appartementen op de plek van de bibliotheek en de Witte School, tussen de Hogeweg, Castricummerweg, Dokter Brugmanstraat en de Prinses Irenelaan. 14 appartementen daarvan worden sociale huurwoningen. Ze worden gebouwd in een U-vorm en met verspringende gevels. In het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor senioren, zoals gelijkvloerse appartementen.

Jaarverslag 2020 - Op afstand mooie resultaten bereikt [VIDEO]

Anderhalvemetersamenleving, raamvisite, blokjesverjaardag. Zomaar een greep uit de vele nieuwe woorden die het jaar 2020 kenmerkten. De rode draad in al deze nieuwe woorden is het begrip 'afstand'. Samen met onze partners hebben wij ons ingespannen om ondanks deze afstand, dichtbij te zijn voor onze huurders. In deze animatie ziet u in twee minuten wat wij hebben bereikt in 2020. 

De informatiepagina is uit! - Juni 2021

De nieuwe informatiepagina van Kennemer Wonen is uit! Met aandacht voor Mijn Kennemer Wonen, een interview met een van onze huurders, ervaring met circulair bouwen aan de Poelven en meer! U vindt hem deze week in de lokale huis-aan-huis-bladen of lees hem hier online!

Voortvarende start NHDC met 3.000 woningen

Hoe kunnen we de markt uitdagen om het verduurzamen van onze woningvoorraad sneller, innovatiever en tegen lagere kosten uit te laten voeren. Geheel in lijn met de ambities van de Renovatieversneller waarmee samengewerkt wordt. Die vraag leidde tot de samenwerking van acht woningcorporaties in de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC).