Nieuws

Onderhoudsinspecties in de wijk (2)

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. In de periode van februari t/m half mei 2022 worden verspreid door ons bezit, steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd...

'Eindelijk meer huurwoningen bouwen'

Samen met collega-bestuurders Joke van den Berg (Woonwaard) en Irma van Leeuwen (Van Alckmaer) sprak onze directeur-bestuurder Krista Walter met het Noordhollands Dagblad over de uitdagingen en ambities van onze corporaties. Het artikel leest u vandaag in de krant. (Bron: NHD Alkmaarsche Courant d.d. 9-2-2022)

Terugblik op 2021

Deze week kijken we terug op de resultaten van 2021. In de lokale huis-aan-huis-bladen vindt u deze week de terugblik op 2021, waarin we een aantal mooie resultaten met u delen, die het afgelopen jaar zijn bereikt. Heeft u hem gemist of bekijkt u hem liever online?

Succesvolle pilot met opslag van zonne-energie in batterijen

Besparing woonlasten huurders door batterijopslag. Kennemer Wonen heeft het afgelopen jaar bij twee woongebouwen een Iwell batterij geplaatst. Deze batterijen slaan de opgewekte energie van zonnepanelen op die niet gelijk verbruikt wordt en levert energie op het moment dat het nodig is. “De resultaten van deze innovatieve proef pakken goed uit voor onze bewoners. " 

Informatiepagina December 2021

De laatste informatiepagina van 2021 is uit! Lees meer over 'buren voor buren', subsidie voor energiebesparende maatregelen, de mogelijkheden van Mijn Kennemer Wonen en meer! U vindt de informatiepagina in de lokale huis-aan-huisbladen of lees hem hier online! Fijne feestdagen!

Ruim 80 miljoen voor nieuwe huurwoningen en verduurzaming

De Alkmaarse woningcorporaties leveren in 2022 149 nieuwe woningen op en starten met de bouw van 104 woningen. Daarnaast verduurzamen en verbeteren ze volgend jaar bijna 2.500 woningen. Ook besteden ze ruim € 560.000 aan leefbaarheid van buurten en wijken. Deze en andere afspraken hebben ze met de gemeente en hun huurdersorganisaties vastgelegd in prestatieafspraken 2022.

Prestaties Kennemer Wonen worden positief beoordeeld door huurder

Vorige week is de jaarlijkse Aedes Benchmark over 2021 verschenen. In de benchmark worden nagenoeg alle woningcorporaties in Nederland met elkaar vergeleken op Betaalbaarheid & Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering, Bedrijfslasten en Klanttevredenheid. Het doel van de benchmark is om van elkaar te leren en hiermee alle corporaties te laten verbeteren.

Ecologische voetafdruk van Kennemer Wonen

In deze infographic ziet u de (ecologische) voetafdruk van Kennemer Wonen. De infographic geeft weer wat wij aan eigen CO2-uitstoot hebben verminderd in de eerste helft van 2021 en de jaren daarvoor. Als we zo doorgaan bereiken we eind dit jaar onze doelstoelling namelijk: onze CO2-uitstoot met 93% reduceren ten op zichte van basisjaar 2018! Daar zijn we nu al ontzettend trots op!