Nieuws

Reparatie van daken en dakpannen per wijk

Door het extreem hoge aantal reparatieverzoeken door stormschade, werken onze aannemers per wijk aan het herstel van dakpannen en daken. Hiervoor worden niet altijd bezoekafspraken gemaakt. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk werkzaamheden achter elkaar worden afgehandeld. Het is voor u als bewoner niet nodig om thuis te zijn voor het bezoek. Wij rekenen op uw begrip.

Overeenkomst voor tijdelijke woningen jongeren aan Benesserlaan in Uitgeest

Gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen hebben vrijdag 11 maart een overeenkomst getekend voor de plaatsing van 20 tijdelijke woningen voor jongeren aan de Benesserlaan. Nog deze maand wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De woningen komen op het terrein achter de voormalige tandartspraktijk. In de zogeheten anterieure overeenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd over de plaatsing van de woningen en de toewijzing van de woningen.

Mag ik vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in mijn huurwoning van Kennemer Wonen?

Het zal u niet ontgaan zijn; Oekraïne is in een verschrikkelijke oorlog verwikkeld. Veel mensen hebben huis en haard achtergelaten, op zoek naar veiligheid. Inwoners van Nederland betuigen op verschillende manieren hun steun; de een stort een bedrag op Giro 555 en de ander wil graag zijn huis openstellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Al meerdere huurders hebben contact met ons opgenomen met de vraag of dit mag. Huurt u een woning van Kennemer Wonen?

Informatiepagina Maart

Deze week verschijnt de Informatiepagina van Kennemer Wonen in de lokale weekbladen. Aandacht voor de situatie in Oekraïne, de gemeenteraadsverkiezingen, entreehallen die zijn opgefrist, start van het broedseizoen, de bouw van 20 woningen aan de Rijnstraat, subsidie voor energiebesparende maatregelen en meer! Lees hem hier online!

Oplossing puzzel 35 signalen van crimineel pandgebruik > 

Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg in Heiloo

In de gemeente Heiloo zijn er plannen om aan de Kanaalweg 7-9, ter hoogte van de gemeentewerf en brandweerkazerne, twee woningen te bouwen voor mensen die niet goed functioneren in een reguliere woonomgeving. Het project ‘Kanaalweg 7-9’ biedt de toekomstige bewoners een kleinschalige en laagdrempelige leefomgeving met zo min mogelijk prikkels. Vanuit deze stabiele basis, leren zij om zelfstandig te wonen en blijft de leefbaarheid in de buurt gewaarborgd.

Wat te doen bij stormschade?

De storm die wordt verwacht, kan voor onverwachte situaties en schade zorgen. Om die reden wordt extra drukte verwacht aan de telefoon en bij de meldkamer, waardoor de wachttijd kan oplopen. Is er acuut gevaar? Bel in gevaarlijke situaties altijd de hulpdiensten via 112. Is er schade aan uw woning door de storm en is er geen acuut gevaar? Dien dan a.u.b. een reparatieverzoek in via de website, of neem op een later moment contact met ons op.

Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan Heiloo in aangepaste vorm verder

‘Energiezuinig gebouw met 25 extra woningen is het uitgangspunt’
De woningen aan de Ter Coulsterlaan 1 t/m 21, zijn sterk verouderd. Met nieuwbouw kan een duurzaam en energiezuinig gebouw worden gerealiseerd en kunnen sociale huurwoningen worden toegevoegd. Betaalbare woningen waar in Heiloo dringend behoefte aan is.

Afronding vernieuwde & duurzame Poelven Castricum

Ruim twee jaar is hard gewerkt aan het intensief opknappen van de 104 woningen aan de Poelven in Castricum inclusief de openbare ruimte. Om te vieren dat alle werkzaamheden zijn afgerond, kregen de bewoners op vrijdag 11 februari een bloeiende plant uitgereikt. Daarnaast ontvingen nog negentien bewoners van de benedenwoningen een regenton als duurzaam geschenk. 

Onderhoudsinspecties in de wijk (2)

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. In de periode van februari t/m half mei 2022 worden verspreid door ons bezit, steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd...