Ik sta niet op het huurcontract. Kan Kennemer Wonen wel mijn vragen beantwoorden?

Kennemer Wonen kan alleen informatie geven aan de huurder zelf. Als u namens de huurder belt, dan willen wij zeker weten dat deze  toestemming aan u heeft gegeven. Wij kunnen vragen of de huurder zelf aan de telefoon kan komen om dit te bevestigen. Is dit niet mogelijk? Dan zullen wij vragen om eerst dit machtigingsformulier ingevuld en ondertekend bij ons aan te leveren.