U kunt veel zelf regelen via Mijn Kennemer Wonen.

Nieuws

Prestaties Kennemer Wonen worden positief beoordeeld door huurder

Vorige week is de jaarlijkse Aedes Benchmark over 2021 verschenen. In de benchmark worden nagenoeg alle woningcorporaties in Nederland met elkaar vergeleken op Betaalbaarheid & Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering, Bedrijfslasten en Klanttevredenheid. Het doel van de benchmark is om van elkaar te leren en hiermee alle corporaties te laten verbeteren.

Ecologische voetafdruk van Kennemer Wonen

In deze infographic ziet u de (ecologische) voetafdruk van Kennemer Wonen. De infographic geeft weer wat wij aan eigen CO2-uitstoot hebben verminderd in de eerste helft van 2021 en de jaren daarvoor. Als we zo doorgaan bereiken we eind dit jaar onze doelstoelling namelijk: onze CO2-uitstoot met 93% reduceren ten op zichte van basisjaar 2018! Daar zijn we nu al ontzettend trots op! 

Rondetafelgesprekken worden verplaatst

UPDATE: Helaas kunnen de geplande rondetafelgesprekken van 16 en 30 november niet doorgaan. Vanwege de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten wij de bijeenkomsten annuleren.

Heeft u een inboedelverzekering?

Kennemer Wonen raadt huurders aan een inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt u financiële tegenvallers door grote schades zoals wateroverlast, inbraak en brand. In uw inboedelpolis kunt u nalezen hoe u verzekerd bent. Ook kleine schades of vervangende woonruimte kunt u vergoed krijgen. Een inboedelverzekering kunt u online afsluiten, via uw bank of een verzekeringsadviseur.