algemene informatie over een huurovereenkomst

Als u een huurwoning gaat huren tekent u een huurovereenkomst. Maar wat is een huurovereenkomst precies en waar tekent u voor? Hieronder leest u handige informatie.

Veel gevraagd over algemene informatie over een huurovereenkomst

Ik teken een huurovereenkomst. Wat staat daar onder andere in?

In een huurovereenkomst staat onder andere voor welke woning u de huurovereenkomst tekent. Daarnaast wat de huurprijs is en wanneer u de huur moet betalen. Er staat ook in wat uw rechten en plichten als huurder zijn.

Ik wil een kopie van mijn huurovereenkomst ontvangen.

Voor een kopie van de huurovereenkomst kunt u contact opnemen met (072) 8 222 888 van Kennemer Wonen.

Mag ik huisdieren houden?

Ja, u mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er natuurlijk wel voor dat deze geen overlast bezorgen voor uw buren.

Volgens welke regels is een huishoudelijk reglement samengesteld?

Volgens de regels die zijn opgenomen in de algemene huurvoorwaarden van Kennemer Wonen.

Ik wil een huurspecificatie ontvangen.

Voor een huurspecificatie kunt u contact opnemen met Kennemer Wonen.
Telefoon: (072) 8 222 888

Voor hoe lang is een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft geen einddatum. De huur kan iedere werkdag van de maand worden opgezegd. U hebt een opzegtermijn van minimaal één maand.

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat Kennemer Wonen laten weten?

Als u meer dan twee maanden niet in uw woning bent, moet u dit aan ons doorgeven. Ook moet u een contactpersoon aan ons doorgeven die we kunnen bellen voor het geval er iets is met de woning. Bijvoorbeeld bij brand of lekkage.

Ik wil reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

Nee, het is niet toegestaan om reclame op of aan de woning aan te brengen. Als u heel zwaarwegende redenen heeft om dit toch te willen, dan moet u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. U kunt een brief sturen naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of een e-mail naar info@kennemerwonen.nl. Zet in uw verzoek duidelijk waar, wat en hoe groot u de reclame op de woning wilt aanbrengen.

Door alle mutatiewerkzaamheden kan ik niet in mijn woning wonen. Ik wil compensatie van de huur, hoe krijg ik dat?

Als u compensatie van de huur wilt aanvragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer (072) 8 222 888. Vraagt u dan naar de afdeling Verhuur & Verkoop. De medewerker Verhuur & Verkoop kijkt welke werkzaamheden er in uw woning gedaan moeten worden en of compensatie terecht is.

Ik wil een bedrijf starten in mijn woning. Mag dat?

De woning heeft als bestemming woonruimte en u moet dat ook zo gebruiken. Zonder schriftelijke toestemming mag u geen beroep of bedrijf uitoefenen vanuit uw woning.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Als u een woning van ons huurt, moet u deze volgens onze Algemene Huurvoorwaarden gebruiken als hoofdverblijf.

Ik ben op zoek naar de algemene voorwaarden die horen bij mijn huurovereenkomst. Waar kan ik die vinden?

Bij uw intake per email ontvangt u onze algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. De algemene huurvoorwaarden kunt u hieronder lezen:

Algemene Huurvoorwaarden