doorstroomvoorrang

Wat is doorstroomvoorang?

De doorstroomvoorrang is bedoeld om huurders te helpen om sneller een gepaste woning te laten vinden voor hun huishoudgrootte. Sommige huurders wonen in een te grote woning en willen kleiner gaan wonen, bijvoorbeeld omdat alle kinderen uit huis zijn. Andere huurders wonen in een te kleine woning en willen groter gaan wonen, omdat het aantal kamers te klein is ten opzichte van het aantal kinderen.

Doorstroomvoorrang betekent dat een woningzoekende voorrang krijgt op speciaal voor doorstroomvoorrang geadverteerde woningen bij het zoeken naar een andere woning als hij/zij een sociale huurwoning achterlaat. De voorrang kan gelden om te verhuizen van een grote woning naar een kleinere woning (vGnK) of van een kleine woning naar een grotere woning (vKnG).

Veel gevraagd over doorstroomvoorrang

Wat is doorstroom voorrang?

Een woningzoekende krijgt voorrang bij het zoeken naar een andere woning als hij/zij een sociale huurwoning (gehuurd via SVNK) achterlaat. De voorrang kan gelden om te verhuizen van een grote woning naar een kleinere woning (vGnK) of van een kleine woning naar een grotere woning(vKnG).

Waarom is doorstroom voorrang belangrijk?

De woningmarkt is krap, de wachttijden worden langer. Huurders die te krap of te groot wonen kunnen niet makkelijk een andere woning vinden ondanks hun inschrijftijd. Als zij een andere woning betrekken laten zij een woning achter en maken plaats voor mensen die meer qua huishoudgrootte beter passen in de woning.

Wanneer kom ik in aanmerking voor doorstroomvoorrang?

U komt voor doorstroomvoorrang in aanmerking als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld vanuit de HAL-BUCH gemeenten en Kennemer Wonen is gebonden aan deze voorwaarden. Doorstroomvoorrang is twee jaar geldig en kan niet worden verlengd. Vraag de voorrang pas aan als u binnen twee jaar wilt verhuizen. Als de voorrang is verlopen kunt u deze niet opnieuw aanvragen. Er zijn twee soorten doorstroomvoorrang en voor beide zijn andere voorwaarden van toepassing:

Van Kleine naar Grotere Woning (vKnG)

 • U huurt momenteel een sociale huurwoning van één van de SVNK-corporaties
 • U staat ingeschreven als woningzoekende op de SVNK
 • U woont momenteel in een te kleine woning. U woont met uw gezin te klein als er tenminste drie kinderen op één slaapkamer moeten slapen.  
 • U woont tevens te klein als uw huidige woning geen of één slaapkamer heeft, terwijl u één of meer kinderen heeft
 • U kunt aantonen dat er sprake is van een duurzame huishoudsituatie. Dit toont u aan door middel van een uittreksel uit het basisregister personen (BRP) waar alle personen op staan die staan ingeschreven op het adres van uw woning. Dit BRP kunt u aanvragen bij uw gemeente.
 • U heeft geen andere vorm van voorrang, urgentie of huisvestingsindicatie

Van Groot naar Kleiner (vGnK)

 • U huurt een sociale huurwoning van één van de SVNK-corporaties
 • U staat ingeschreven als woningzoekende op het SVNK
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen en dit kunt u aantonen door middel van een uittreksel uit het basisregister personen (BRP). Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.
 • Uw huidige woning heeft minimaal 3 slaapkamers
 • U zoekt een woning met twee slaapkamers
 • U heeft geen andere vorm van voorrang, urgentie of huisvestingsindicatie.

Hoe vraag ik doorstroom voorrang aan?

Bent u een huurder van ons en doet u een aanvraag? Dan ontvangt u ons besluit op uw aanvraag via een e-mail van de SVNK. Wanneer de voorrang wordt toegekend is deze geldig voor een periode van 2 jaar. U kunt de voorrang niet verlengen of opnieuw aanvragen, de aanvraag vervalt automatisch. De voorrang vervalt ook zodra u een andere sociale huurwoning via SVNK accepteert of als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Doorstroomvoorrang kan je aanvragen via een formulier op de website van SVNK. 

Waar vind ik meer informatie over doorstroom voorrang?

Meer informatie staat op de site van SVNK onder vraag en antwoord.

Hoe weet ik welke woning voor doorstroom voorrang is bestemd?

In de advertentie op SVNK staat of de woning een doorstroomwoning is. Dit ziet u aan de tekst in het oranje balkje onder het adres. In de advertentie wordt ook een onderscheid gemaakt in doorstroming vGnK en doorstroming vKnG. U moet bij uw aanvraag goed opletten voor welke doorstroomvoorrang u de aanvraag indient.