huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie, die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en servicekosten van woningen. Uiteraard willen we graag eerst het probleem met u proberen op te lossen. Komen we er niet uit? Dan kan de huurcommissie ingeschakeld worden.

Veel gevraagd over huurcommissie

Ik heb een vrije sector (geliberaliseerde) woning. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

De Huurcommissie kan alleen in de eerste zes maanden van uw huurcontract de huurprijs en de staat van het onderhoud van de woning voor u controleren. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Meer informatie kunt u lezen op de website van de huurcommissie.

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Op de website van de huurcommissie vindt u informatie over de geschillen die zij in behandeling nemen.

Huurt u een sociale huurwoning (geen vrije huursector woning)? En geldt één of meer van de volgende situaties voor u? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie:

  • U betaalt een all-in prijs waarbij niet duidelijk is wat de kale huurprijs is en wat de servicekosten zijn. U kunt de Huurcommissie vragen de all-in prijs te splitsen in een kale huurprijs en een voorschot servicekosten.
  • Uw huurcontract bestaat nog geen zes maanden. De Huurcommissie kan voor u checken of de huurprijs redelijk is. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. 
  • Uw huurprijs is hoger dan de maximaal toegestane huurprijs. U wilt een verzoek om huurverlaging indienen.
  • Uw verhuurder heeft zich bij de wettelijke jaarlijkse huurverhoging niet aan de regels gehouden.
  • U bent het niet eens met een huurverhoging na renovatie.
  • Uw woning heeft achterstallig onderhoud. U wilt tijdelijke huurverlaging totdat de gebreken verholpen zijn door uw verhuurder.
  • U bent van mening dat uw maandelijkse voorschot servicekosten te hoog is.
  • U bent het niet eens met de jaarlijkse eindafrekening van de servicekosten.

Wat doet Kennemer Wonen met mijn bezwaar tegen de huurverhoging?

Wij beoordelen uw bezwaar en als wij er met u niet uitkomen, sturen wij uw bezwaar door naar de huurcommissie. Hieraan zijn kosten verbonden, zowel voor u als voor ons. Als de huurcommissie uw bezwaar redelijk vindt krijgt u uw geld terug.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u tot 1 juli van dat jaar een bezwaarschrift aan ons toesturen. Dit bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn kunt u lezen op de website van de huurcommissie. Het formulier dat u moet gebruiken kunt u ook op deze website vinden.