huurprijs

De huurprijs is opgebouwd uit verschillende componenten. Dit kan bestaan uit de kale huur, servicekosten, glasverzekering en lidmaatschap huurdersvereniging.

Veel gevraagd over huurprijs

Wat betekent kale huur?

De kale huurprijs betreft de netto huur zonder bijkomende kosten. De servicekosten niet meegerekend.

Hoe vaak wordt de WOZ waarde van een huurwoning gewijzigd?

Eens per jaar krijgen wij van de Gemeente nieuwe WOZ waardes van onze woningen. Deze verwerken we zo snel mogelijk in onze systemen. Meestal is dit begin van het jaar.

Hoe wordt de hoogte van mijn huur bepaald?

Uw huurprijs bestaat uit:

  • kale huurprijs (dit is de netto huurprijs)
  • servicekosten (sommige servicekosten mag u opgeven bij het aanvragen van de huurtoeslag)
  • lidmaatschap huurdersvereniging

De kale huurprijs en eventuele servicekosten/lidmaatschap huurdersvereniging vormen de bruto huurprijs.

De WOZ waarde van mijn woning is gedaald, daalt nu ook de huurprijs van mijn woning?

Nee, een daling van de WOZ waarde kan effect hebben op de maximale huurprijs van een woning. Maar niet op de huur die u betaalt.
De WOZ maakt onderdeel uit van de woningwaardering en bepaalt daardoor mede de maximale huurprijs. Daalt de WOZ waarde dan kan het totaal aantal WWS-punten van de woning ook dalen en dus ook de maximale huurprijs. .

Kennemer Wonen vraagt echter nooit de maximale huur voor een sociale huurwoning. Daardoor heeft een daling van de WOZ waarde geen effect hebben op de huidige huurprijs. Bovendien bent u bij het tekenen van het huurcontract akkoord gegaan met een bepaalde prijs. Deze verandert niet door gewijzigd beleid of gewijzigde WOZ waarde.

Heeft een energielabel invloed op de huurprijs?

Sinds 1 juli 2011 heeft het energielabel invloed op de huurprijs. Heeft u een woning gehuurd vóór die tijd? Dan telt het energielabel niet mee voor uw huurprijs.

Ik wil een huurspecificatie ontvangen.

Voor een huurspecificatie kunt u contact opnemen met Kennemer Wonen.
Telefoon: (072) 8 222 888