privacy

Veel gevraagd over privacy

Hoe vernietigt Kennemer Wonen de gegevens voor het toewijzen van een woning?

Na het tekenen van het huurcontract worden de inkomensgegevens ingescand en wordt het papier vernietigd. Dit gaat door de versnipperaar.

De ingescande documenten worden digitaal vernietigd na de accountantscontrole.

Hoe lang, waar en hoe bewaart Kennemer Wonen de gegevens voor het toewijzen van een woning?

Wij bewaren deze gegevens tot en met de accountantscontrole in het jaar na de toewijzing. De accountant controleert ons op de wet die zegt dat wij 95% van alle toewijzingen passend moeten doen. Zodra de accountantscontrole is geweest vernietigen wij de inkomensgegevens. De gegevens van afgewezen kandidaten worden na definitieve toewijzing vernietigd.

Wie hebben er allemaal inzage/toegang tot de gegevens die ik heb aangeleverd voor toewijzing van een woning?

Alleen onze verhuurmedewerkers hebben inzage in de gegevens die u heeft aangeleverd voor de toewijzing van uw woning.

Wat doet Kennemer Wonen met aangeleverde informatie voor het toewijzen van een woning?

Wij hebben deze informatie nodig om te kunnen toetsen of u in aanmerking komt voor de woning. De overheid verplicht ons om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat uw inkomen moet passen bij de huur van de woning. Dat is een wettelijke eis.