SVNK

Veel gevraagd over SVNK

Ik heb op woningen gereageerd en nu?

Als je hebt gereageerd op eerder geadverteerde woningen, dan lopen uitnodigingen en bezichtigingen hiervoor gewoon door. Als je in aanmerking komt voor een woning, dan neemt de betreffende woningcorporatie contact met je op. Heb je specifieke vragen over de woning waarop je hebt gereageerd, dan kun je contact opnemen met de woningcorporatie die deze woning aanbiedt.

Wat zijn de regels voor "meeverhuizende personen" bij passend toewijzen?

Hieronder vind u de regels voor "meeverhuizende personen" bij passend toewijzen:

  • Alle meeverhuizende personen tellen mee voor de huishoudgrootte bij passend toewijzen; dus ook kinderen, ongeacht de relatie/leeftijd. 
  • Alleen het inkomen van meeverhuizende personen die geen kind zijn van (een van) de aanvrager(s) telt mee voor het passend toewijzen.
    Zorg dat de gegevens van de meeverhuizer(s) actueel en correct zijn.

Blijken gegevens bij controle onjuist, dan heeft het mogelijk consequenties voor een woningaanbieding en kan die worden ingetrokken. 

Ik woon in het buitenland, kan ik mij inschrijven het SVNK?

Ja dat kan als je 18 jaar of ouder bent en in Nederland mag wonen.