urgentie voor nieuwkomers, taakstellingen, calamiteiten

Naast medische urgentie en wijkvernieuwingsurgentie kennen we nog een aantal urgenties:

  • Urgentie op basis van calamiteiten;
  • Taakstellingen met lokale gemeenten;
  • Urgentie voor nieuwkomers (COA).

 

Veel gevraagd over urgentie voor nieuwkomers, taakstellingen, calamiteiten

Wat is voorrang?

Soms adverteren woningcorporaties een vrijgekomen woning niet op hun website. Deze woning wijzen ze toe aan bijzondere doelgroepen. Dat kunnen vergunninghouders zijn maar ook bijvoorbeeld huurders van wie de woning wordt gesloopt of gerenoveerd.
De meeste vrijgekomen woningen worden gewoon geadverteerd op de website en toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd. Omdat vergunninghouders nog geen inschrijftijd hebben kunnen opbouwen, kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor een woning.