vogelnesten

Vogelnesten in uw goot, onder uw dakpannen of bij uw schoorsteen kunnen voor overlast zorgen. Tijdens de broedperiode mag Kennemer Wonen het broeden niet verstoren en geen volgelnesten verwijderen. Als de vogels schade veroorzaken aan de woning, dan wordt dit door ons hersteld.

Veel gevraagd over vogelnesten

Wanneer mag Kennemer Wonen geen vogelnesten verwijderen?

Tussen 1 april en 15 juli mogen er wettelijk geen vogelnesten verwijderd worden. Dit is vanwege de broedperiode. Als vogels schade veroorzaken aan de woning, dan wordt dit door ons hersteld. U kunt een reparatieverzoek aan ons doorgeven via telefoonnummer (072) 8 222 888 of via onze website. Houdt u er rekening mee dat het broeden niet verstoord mag worden door de herstelwerkzaamheden. Dat is strafbaar.

Ik heb last van broedende vogels. Wat kan ik doen?

Als vogels bezig zijn met hun broedproces mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten aan de woning plaats vinden. Worden vogels verstoord? Dan is dit strafbaar. Meer informatie staat in de Flora en Fauna wet. Deze kunt u vinden op Flora- en faunawet

Heeft u het gevoel dat de vogels schade aan de woning aanrichten? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888. Onze medewerker beoordeelt of dit het geval is en of het nodig is om actie te ondernemen.