Wat is een Tiny House?

Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het 'Klein Huis'. Het zijn kleine zelfstandige huisjes die mooi zijn vormgegeven, gebouwd met innovatieve technologieën en duurzame materialen. 

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning. Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel. 

Veel gevraagd over Wat is een Tiny House?

Is Kennemer Wonen actief betrokken bij de ontwikkeling van Tiny Houses?

Wij zijn erg benieuwd hoe er gedacht wordt over Tiny Houses, daarom ondersteunen we onderzoek dat gedaan wordt door de Gemeente Bergen (januari 2017). Afhankelijk van de resultaten, kunnen wij bepalen of het nuttig is om het realiseren van deze woonvorm nader te bekijken, al dan niet in overleg met gemeente en/of andere relevante partijen. Hierover is echter nog niets bepaald.

Wat vindt Kennemer Wonen van de ontwikkeling van Tiny Houses?

Tiny Houses is een term die je steeds vaker hoort. Het idee van het wonen in een Tiny House heeft de interesse gewekt van Kennemer Wonen. Wij zijn steeds op zoek naar, innovatieve en duurzame woonvormen. Het interessante aan Tiny Houses is, dat het volwaardige woningen zijn op kleine schaal, minder gericht zijn op consumeren en een kleinere ecologische voetafdruk hebben. Kennemer Wonen heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan, waardoor dit initiatief zeker onze aandacht heeft.