Prestatieafspraken

Op deze pagina vindt u de prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeentes, huurdersverenigingen en woningcorporaties.

Elke vier jaar maken de gemeenten, huurdersverenigingen en woningcorporaties afspraken over de prestaties die ze de komende jaren gaan leveren. Doel van de prestatieafspraken is om invulling te geven aan de gemeentelijke woonvisies en duidelijkheid te geven over de huisvesting van mensen die zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning.

Gemeente Alkmaar
Hier vindt u de prestatieafspraken 2021-2024 voor de gemeente Alkmaar, met daarin een uitgewerkt jaarplan voor 2024.
Alkmaar - Prestatieafspraken 2021-2024

Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH)
Hier vindt u de prestatieafspraken voor de BUCH-gemeenten. U leest in elk document de prestatieafspraken 2024-2027 voor de betreffende gemeente.

Prestatieafspraken 2024-2027 - Bergen
Prestatieafspraken 2024-2027 - Uitgeest
Prestatieafspraken 2024-2027 - Castricum
Prestatieafspraken 2024-2027 - Heiloo