Visitatierapport


Kennemer Wonen heeft in 2019 een onafhankelijk bureau laten onderzoeken in hoeverre wij onze maatschappelijke doelstellingen waar maken in de periode 2015-2018. De visitatiecommissie geeft ons een ruime voldoende, met de volgende cijfers voor de vier verschillende onderdelen:Uit het rapport komt Kennemer Wonen naar voren als een sociale corporatie met een groot hart voor haar huurders, die het leveren van maatschappelijke prestaties centraal stelt. In zijn geheel een mooi resultaat, dat ons stimuleert om de samenwerking met onze stakeholders te versterken.

Visitatierapport
Klik hier voor het visitatierapport van onderzoeksbureau Cognitum.

Reactie Kennemer Wonen
Klik hier voor de reactie van de directeur-bestuurder en de RvC op het visitatierapport.