een huurwoning kopen

Kennemer Wonen verkoopt ook woningen. Het gaat altijd om bestaande woningen. Jaarlijks bekijken we welke woningen geschikt zijn voor verkoop. Met het geld dat we hiermee verdienen, kunnen we onze huurwoningen opknappen en de bouw van nieuwe sociale huurwoningen betalen.

Veel gevraagd over een huurwoning kopen

Wat houdt Koopgarant in?

Algemeen

Met Koopgarant koopt u een woning voor een lagere prijs en heeft u de zekerheid dat u deze woning later kunt terug verkopen aan Kennemer Wonen. De woning is dus volledig uw eigendom, terwijl u bijvoorbeeld 25% minder betaalt dan de marktwaarde is. Het bedrag dat u betaalt heet de Koopgarant koopsom.

 

Ik kan mijn woning kopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Wij vragen u om schriftelijk aan te geven dat u uw woning wil kopen. Dan moet de woning eerst getaxeerd worden. De taxateur neemt contact met u op om de woning te taxeren. De taxateur maakt een NWWI-taxatierapport. De prijs die in het taxatierapport staat is de verkoopprijs. Als u uw woning gaat kopen, dan maakt de makelaar een koopakte op. Mocht u uw woning niet gaan kopen, dan moet u de taxatiekosten betalen. U kunt wel gewoon uw woning blijven huren.

Verkoopt Kennemer Wonen ook woningen?

Algemeen

Ja, Kennemer Wonen verkoopt ook woningen. Dit doen wij bij bepaalde woningen na mutatie of aan de zittende huurder. Als wij een bestaande woning na mutatie verkopen, dan vindt u deze terug op Funda. Een overzicht van nieuwbouwprojecten treft u aan op onze website.

Ik heb een voormalige huurwoning gekocht. Er is iets mis. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat u goed en prettig woont en met een vraag bij ons terecht kunt. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij vragen u om dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via telefoonnummer (072) 8 222 888. Wij zullen dan samen met u kijken naar een oplossing.

Ik heb een woning via Koopgarant gekocht. Ik wil deze weer verkopen. Wat moet ik doen?

Algemeen

U biedt de woning aan Kennemer Wonen aan. Dit moet u schriftelijk doen. U kunt dit sturen naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo of per e-mail: verkoop@kennemerwonen.nl.

Wij nemen na ontvangst binnen twee werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met u op.

Ik heb via Kennemer Wonen een Koopgarant woning. Mag ik een verbouwing aan mijn huis laten uitvoeren?

Algemeen

U bent, zoals iedere eigenaar van een koopwoning, geheel vrij om aan uw woning te verbouwen wat u zelf wilt. Daar hoeft u geen toestemming voor te ontvangen van Kennemer Wonen. De verbouwing moet natuurlijk wel binnen de wettelijke regels en gemeentelijke verordeningen vallen.

Het is verstandig om de nota’s van de verbouwing, in verband met eventuele terug verkoop aan Kennemer Wonen, te bewaren en ervoor te zorgen dat de verbouwing deugdelijk wordt uitgevoerd.

Gaat u de verbouwing betalen door de hypotheek te verhogen of een extra hypotheek af te sluiten? Dan heeft u toestemming van Kennemer Wonen nodig, volgens de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

 Stuur uw toestemmingsverzoek naar info@kennemerwonen.nl. Het is nodig dat u de volgende documenten met uw verzoek meestuurt:

  • Taxatierapport inclusief bijlagen (inclusief akte vestiging erfpacht)
  • De definitieve hypotheekofferte
  • Opgaaf van de hoogte van de huidige hypothecaire lening- en inschrijving (in geval van niet oversluiten)
  • Akte van levering

Bij de aanvraag kijkt Kennemer Wonen of de totale hypotheek niet hoger wordt dan de terugkoopwaarde van de woning. Is de hypotheek hoger dan de terugkoopwaarde, dan krijgt u van ons geen akkoord. Hier kunt u, door de gegevens in te vullen, berekenen of u toestemming zou kunnen krijgen voor het verhogen van de hypotheek. Dit is een indicatie. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Ik heb een aanbieding gekregen om mijn woning te kopen. Ik wil mijn woning niet kopen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Kennemer Wonen doet u een aanbieding. U hoeft niet in te gaan op deze aanbieding. U hoeft dus niets te doen. U kunt gewoon blijven huren.

Waarom kan ik mijn huurwoning niet kopen?

Algemeen

De belangrijkste taak van Kennemer Wonen is het verhuren van woningen. Ook bouwen wij regelmatig nieuwe woningen bij. Om dit te kunnen doen moeten wij af en toe woningen verkopen. Welke woningen wij verkopen bepalen wij één keer in de twee jaar. Het heeft te maken met waar uw woning ligt, hoe de staat van het onderhoud is, maar ook of de woning goed verhuurt of juist niet.

Alle woningen die wij willen verkopen komen op de verkooplijst. Als uw woning niet op de verkooplijst staat, dan kunt u uw woning op dit moment niet kopen. Het kan zelfs zo zijn, dat u eerder wel uw woning kon kopen, maar nu niet meer. Dit komt omdat de lijst regelmatig wordt aangepast.

Kan ik mijn woning ook kopen?

Algemeen

Kennemer Wonen heeft een aantal woningen aangewezen om te worden verkocht. Vraag het aan onze medewerkers van het klantcontact centrum welke woningen dat zijn.

Ik heb een woning via Koopgarant gekocht. Ik wil deze weer verkopen. Met welke makelaars werkt Kennemer Wonen samen?

Algemeen

Kennemer Wonen heeft een aantal vaste makelaars met wie wij samen werken. Dat zijn:

  • Kuijs Reinder Kakes
  • Teer Makelaars
  • De Best van Staveren
  • Rietveld Makelaars
  • Kuyper & Blom makelaars

Ik heb een woning via Koopgarant gekocht. Ik wil deze weer verkopen. Tegen welke waarde verkoop ik mijn woning?

Algemeen

De woning wordt getaxeerd en op basis van het taxatierapport wordt er een terugkoop berekening gemaakt. Kennemer Wonen betaalt de kosten voor het taxatierapport als u de woning aan ons verkoopt.

Besluit u dat u de woning niet meer wilt verkopen, dan zijn de kosten voor het taxatierapport voor uw rekening.

 Hier kunt u, door de gegevens in te vullen, berekenen wat de terugkoopwaarde zou kunnen zijn. Dit is een indicatie. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.