Aandacht voor ‘wonen met ondersteuning’ tijdens inspiratiebijeenkomst

Heleen van Royen en Masi Mohammadi benadrukken belang van samenwerking

In toenemende mate krijgen we te maken met mensen die met ondersteuning zelfstandig in de wijk kunnen wonen. Op deze trend moeten woningcorporaties zich met samenwerkende partijen zoals gemeente, maatschappelijke- en zorgpartijen goed voorbereiden. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat als we eens over onze eigen 'schutting' heen kijken? Kunnen we iets anders doen? Deze vragen stonden centraal tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Zorg goed voor elkaar’ op donderdag 22 februari, georganiseerd door woningcorporatie Kennemer Wonen.

Heleen van Royen en Masi Mohammadi inspireerden
Op de bijeenkomst waren gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties uit Noord-Kennemerland vertegenwoordigd. Heleen van Royen confronteerde de zaal met het liefdevolle en pijnlijke verhaal over de zorg voor haar dementerende moeder. Zij liet zien welke uitdagingen en knelpunten zij tegenkwam in dit proces, gerelateerd aan wonen, zorg en welzijn. Waarop Masi Mohammadi, professor aan de faculteit bouwkunde van de TU/e, direct vervolgde met mogelijke concrete oplossingen. Zij onderzoekt architectonische en technologische middelen en methoden om slimme leefomgevingen te ontwikkelen, die het mogelijk maken om (langer) zelfstandig en gezond te wonen. De conclusie was helder: samenwerking is de sleutel tot succes.

Pact ‘Wonen met ondersteuning’
Een belangrijk moment van de bijeenkomst was de ondertekening van het pact 'Wonen met ondersteuning' door afvaardigingen van woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “Wij zijn blij dat dit pact tot stand is gekomen. Hierin staan samenwerkingsrichtlijnen, waarbij de gemeenten, zorginstellingen en corporaties afspreken zorg te dragen voor het ‘wonen met ondersteuning’. Dus een huis, begeleiding én het financiële plaatje. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen plezierig, zelfstandig in de wijk woont. Dit is een eerste stap om verbindingen in de wijken te verstevigen en mensen, waar nodig met ondersteuning, zelfstandig in de wijk te laten wonen.”

Samenwerken, met ieder zijn taak
Woningcorporaties hebben als taak om te zorgen voor passende en betaalbare woningen. De gemeenten moeten meer de regie pakken bij overlast en leefbaarheidsproblemen. En van zorgaanbieders wordt goede begeleiding, signalering, en waar nodig toezicht verwacht.

Namens de regiogemeenten licht wethouder Van de Ven toe: “Een goede en veilige plek om te wonen is belangrijk. De woonwensen van kwetsbare mensen verschillen niet van andere burgers. Door te zorgen voor voldoende regionale beschikbaarheid van woningen en woonvormen zetten we flinke stappen vooruit. Kwetsbare inwoners moeten zich welkom voelen en verzekerd zijn van goede begeleiding. En, niet onbelangrijk, buren moeten hun nieuwe buren met vertrouwen tegemoet zien. Zo creëren we samen veilige buurten voor iedereen.”

De komende periode spannen de verschillende partijen zich in om deze samenwerking handen en voeten te geven. In het najaar van 2018 wordt geëvalueerd welke resultaten inmiddels zijn bereikt en welke uitdagingen er nog zijn, om uiteindelijk de gezamenlijke zorg ‘goed voor elkaar’ te hebben.


Op de foto de ondertekenaars van het pact ‘wonen met ondersteuning’ als afvaardiging van de samenwerkende partijen.  V.l.n.r.: Hil Rabenberg (dnoDOEN, Antoine Tromp (Gemeente Uitgeest), Anjo van de Ven (Gemeente Alkmaar), Rob Groenendijk (RIBW), Joke van den Berg (Woonwaard), Sabrina de Bock (Stichting Maria Magdalena), Mariëtte Vos-Lambooy (Parlan), Dick Tromp (Kennemer Wonen)