Buurtbemiddeling behaalt PLUS-kwaliteitskeurmerk

Als je in de gemeente Heiloo, Bergen, Uitgeest, Castricum of Alkmaar een conflict hebt met je buren en er zelf niet uitkomt, kun je een beroep doen op buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Daarbij bieden goed getrainde vrijwillige bemiddelaars hulp. Veel van deze conflicten worden opgelost, een prachtig resultaat!

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft een strenge kwaliteitstoets ingesteld voor buurtbemiddeling. Als landelijk aanspreekpunt en beheerder van de aanpak controleert het CCV de uniformiteit, integriteit en zorgvuldigheid van de uitvoering van de methodiek. Wanneer de kwaliteit is bewezen, wordt een erkenning en certificering afgegeven. Daarna kan er een PLUS-certificaat worden behaald, de hoogst haalbare landelijke certificering.

Stichting De Bemiddelingskamer, uitvoerder van buurtbemiddeling, is er trots op onlangs de PLUS-certificaten in huis te hebben gehaald voor alle genoemde gemeenten! U kunt er op rekenen dat buurtbemiddeling de werkwijze en organisatie uitstekend op orde heeft. De Bemiddelingskamer organiseert buurtbemiddeling ook in Heerhugowaard en Koggenland waar het PLUS-certificaat ook behaald is. Buurtbemiddeling is voor bewoners geheel gratis.

De gemeenten en woningcorporaties zijn financiers van Buurtbemiddeling. Voor advies, informatie en aanmelding kunt u mailen naar info@debemiddelingskamer.nl. Meer informatie waaronder telefoonnummers per gemeente vindt u op www.debemiddelingskamer.nl