Handen ineen voor betaalbare huurwoningen op BSV-terrein

Wethouder Peter van Huissteden en directeur- bestuurder Dick Tromp van woningcorporatie Kennemer Wonen ondertekenden op woensdag 10 mei een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en vijftien koopwoningen voor starters op de woningmarkt op het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen. De ondertekening vond plaats om 10:00 uur bij de voetbalclub.
Voor de ontwikkeling op het voormalig BSV-terrein zet de gemeente in op minimaal vijftig procent sociale huurwoningen. Dat is meer dan de gebruikelijke eis van veertig procent. Dit is vanwege de grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente. "Dit is een mooie stap in vooruit in ons woningaanbod. Deze locatie biedt de mogelijkheid om huurwoningen in zowel de sociale- als vrije sector toe te voegen. Daar is grote behoefte aan in onze gemeente en dat wordt de komende jaren alleen maar meer", aldus wethouder Van Huissteden.

Groeiende behoefte
De behoefte aan betaalbare woningen in gemeente groeit de komende jaren, vooral onder jongeren. Aan de andere kant stagneert de doorstroom van betaalbare woningen. Dat heeft weer te maken met de sterke vergrijzing in Bergen en de ontwikkeling dat oudere mensen langer thuis blijven en daar zorg ontvangen.

Hoe komt het plan eruit te zien?
Een eerste stedenbouwkundige verkaveling laat zien dat op de voormalige voetbalvelden circa 85 woningen worden gebouwd. Het gaat om een mix van eengezinswoningen en appartementen. Uitgangspunt is dat de bouwhoogte van de appartementengebouwen maximaal drie woonlagen wordt, zoals de appartementengebouwen van Kennemer Wonen aan de Kerkedijk bij de Beeck. Directeur-bestuurder Dick Tromp: “Veel van onze woningzoekenden zijn een- of tweepersoonshuishoudens. Dit plan voldoet aan die behoefte. Het wordt een mooie mix van (kleine) eengezinswoningen met een tuin en appartementen. Vijftig procent van het plan valt binnen de sociale huur, er komen vijftien goedkope koopwoningen en de rest is vrije sector huur.”
Tijdens de ondertekening is tevens gesproken over de hoge duurzaamheidsambitie. Uitgangspunt is dat alle woningen energieneutraal worden. Daarnaast wordt onderzocht of het een gasloze wijk kan worden.

Nieuwe bestemming
Het gebied is nu nog bestemd voor sport en recreatie. Voor woningbouw moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Planning onder voorbehoud
Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, worden de komende periode de plannen verder uitgewerkt.
De planning is dat de planologische procedure in 2017 start. De eerste woningen kunnen dan in 2018 worden gebouwd.