Ingezonden brief - Reactie op uitspraak over betaalbare huurwoningen

Met onderstaande brief heeft Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, gereageerd op een artikel dat vorige week is verschenen in het Noordhollands Dagblad. Omwonenden van de voormalige Noordergeestkerk deden de uitspraak: 'Gemeente ziet ons als het afvalputje van Heiloo', tijdens een zitting bij de Raad van State over de plannen voor het terrein van de voormalige Noordergeestkerk in Heiloo.

Afvalputje van Heiloo? Schandalig!
Met grote verbazing, of misschien beter gezegd afschuw, las ik afgelopen woensdag het artikel ‘Gemeente ziet ons als het afvalputje van Heiloo’. Bij de Raad van State maken omwonenden bezwaar tegen plannen voor de bouw van 15 betaalbare huurwoningen op de plek van de voormalige Noordergeestkerk in Heiloo. Mij is het niet duidelijk of zij bezwaar maken tegen de bouwplannen, of tegen de ‘mogelijke toekomstige bewoners’? Door omwonenden is bij de Raad van State gezegd: “Zijn wij dan het afvalputje van Heiloo? We hebben al genoeg problemen met die heel kleine één- en tweepersoonswoninkjes.” ‘Het afvalputje van Heiloo’, serieus? Een uitspraak die ik onacceptabel acht! Vindt men dat huurders van betaalbare huurwoningen thuishoren ‘in een afvalputje’? Iedere inwoner van Nederland, ongeacht leeftijd, afkomst of inkomen heeft recht op een normale woning. Bewoners van onze woningen zijn normale mensen, die over een kleinere portemonnee en dus een lager huishoudinkomen beschikken. Het zijn senioren die een eengezinswoning achterlaten, jongeren die starten op de woningmarkt. Het kunnen gezinnen, de mantelzorger, de juf van school of een politieagent zijn. Het shockeert mij dat er op een dergelijke manier over huurders wordt gesproken. Waar is het saamhorigheidsgevoel en het respect van mensen gebleven? Als er al iets thuishoort in een afvalputje, zijn het dergelijke uitspraken!

Dick Tromp
Directeur-bestuurder Kennemer Wonen