Kennemer Wonen hanteert gematigde huurverhoging

Gemiddeld worden de huren per 1 juli verhoogd met 0,6%. De huren van ruim 2.300 huishoudens worden zelfs helemaal niet verhoogd. De huren van ruim 6.800 woningen worden verhoogd met 1%. Met deze huurverhoging geeft Kennemer Wonen verder invulling aan haar streven om de huren betaalbaar te houden. Het gemiddelde percentage van 0,6% valt ruimschoots onder het wettelijke maximum van 1,3%. Een uitzondering wordt gemaakt voor huishoudens die een gezamenlijk huishoudinkomen hebben van meer dan € 40.349. De huren van deze huishoudens worden met 2,9% verhoogd. Daarmee blijft de huurverhoging ook voor deze groep huishoudens ruim onder het maximaal wettelijk toegestane percentage van 4,3% wat voor deze huishoudens van toepassing is.

Vermindering Woonlasten
Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “De gemiddelde stijging van de huren zal per 1 juli ongeveer 0,6% zijn en daarmee blijven we binnen het wettelijk gestelde maximum. Op het verminderen van de woonlasten zetten wij nadrukkelijk in. Dit zit niet alleen in een gematigde huurverhoging. Betaalbaarheid zit vooral ook in de verduurzaming van de woningen. Dit jaar plaatsen wij op ruim 1.000 woningen zonnepanelen wat jaarlijks een geschatte netto besparing op de energiekosten oplevert van € 360 per woning. Deze besparing komt geheel ten goede aan de huurders omdat zij geen huurverhoging betalen voor deze zonnepanelen. Ook kunnen huurders op verzoek hun woning laten isoleren. Ook voor deze ingreep vragen wij geen huurverhoging zodat de energiebesparing volledig ten goede komt aan de huurders.”